Per 1 januari werken het Friesland College en de Friese Poort samen onder de naam Firda en onder één College van Bestuur. Tot 1 augustus 2023 zullen nog niet alle persoonsgegevens samengevoegd zijn en werken we nog door zoals de beide scholen dat voorheen deden. Hoe kun je lezen in de privacyverklaring per school. Op 1 augustus 2023 zal een nieuwe privacyverklaring geplaatst worden gebaseerd op de nieuwe permanente situatie van Firda.  

Heb je hier vragen over? Mevrouw De Wacht is de Functionaris Gegevensbescherming van ROC Friese Poort. Mevrouw De Wacht is te bereiken via jdewacht@rocfriesepoort.nl. Mevrouw Kloosterman is de Functionaris Gegevensbescherming van het Friesland College. Mevrouw Kloosterman is te bereiken via j.kloosterman@fcroc.nl.   

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Via deze website verwerken wij de gegevens die door jou worden ingevuld in het contactformulier met het doel jouw vraag te beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en delen deze gegevens niet met derden.  

Meer informatie in de privacyverklaringen van de Friese Poort en het Friesland College 
Wil je meer weten? Dan verwijzen we je naar de privacyverklaringen van ROC Friese Poort en het Friesland College.