Jongerenonderwijs

Een klacht melden

Firda stelt hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. Toch kan het voorkomen dat je als student, ouder/verzorger, begeleider, medewerker of partnerorganisatie niet tevreden bent of een klacht hebt over Firda. Daarvoor heeft het Firda een klachtenregeling gemaakt. Het doel van deze klachtenregeling is om je in de gelegenheid te stellen je onvrede of klacht op de juiste plaats te uiten.

Ga in gesprek

De algemene aanpak is als je niet tevreden bent of een klacht hebt dit eerst met de betrokken medewerker van Firda te bespreken. In dit gesprek kunnen mogelijke fouten hersteld worden of misverstanden rechtgezet. De ervaring leert dat het merendeel van de problemen door dergelijke gesprekken wordt opgelost. Lukt dat niet, laat het ons weten!  

Firda in Leeuwarden/Dokkum: 

Firda in Drachten: 
klachtdrachten@rocfriesepoort.nl of bel naar 0512-76 77 00

Firda in Heerenveen: 
adviescentrum@fcroc.nl of bel naar 088-060 3000

Firda in Sneek: 
klachtsneek@rocfriesepoort.nl of bel naar 0515 – 48 16 00

Firda in Emmeloord/Urk: 
klachtemmeloordurk@rocfriesepoort.nl of bel naar 0527 – 65 48 00

Vul onderstaand formulier alleen in als jouw klacht niet op jouw mbo-college opgelost kon worden. Het formulier vul je in als je een bezwaar bij de Geschillenadviescommissie of een beroep bij de Commissie van Beroep voor de Examens in wil dienen. 

Klachten met betrekking tot examinering kan je indienen bij de examencommissie van jouw opleiding.

Wat is je naam?

Sleep je bestand hierheen of...
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Wanneer jouw bezwaar is behandeld door de Geschillenadviescommissie, of een beroep door de Commissie van Beroep voor de Examens, dan ontvang je van deze commissie een advies of een uitspraak. Een advies wordt aan het College van Bestuur van Firda gezonden, zodat zij een beslissing kunnen nemen. Ben je het niet eens met deze uitspraak of beslissing, dan kan je de kwestie voorleggen aan de Raad van State. Meer informatie over deze procedure kan je vinden via deze link: www.raadvanstate.nl/studentenzaken