Volwassenenonderwijs

Klacht volwassenenonderwijs

Wij doen ons uiterste best om in onze dienstverlening de kwaliteit te realiseren die je van ons mag verwachten. Als je toch niet tevreden bent dan kun je schriftelijk een klacht bij ons indienen. 

Je kunt deze per e-mail sturen naar: volwassenen@firda.nl of per brief naar:

Firda voor Volwassenen
T.a.v. de directie
Antwoordnummer 6342
‚Äč8900 VC Leeuwarden

Je klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van jouw klacht ontvang je binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen, naar tevredenheid op te lossen.

Beroepsmogelijkheid 
Als je het niet eens bent met de wijze waarop je klacht is afgehandeld, of er is sprake van een situatie waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, dan kun je je conform artikel 16 en 17 uit de voorwaarden van NRTO, wenden tot de Geschillencommissie.