Jongerenonderwijs

Over het mbo

Firda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Je wordt bij ons opgeleid om een bepaald beroep uit te oefenen. Jongeren met een vmbo-diploma of een overgangsbewijs naar klas 4 havo of vwo kunnen naar het mbo. Naar welk niveau je kunt doorstromen in het mbo, hangt af van de leerweg die je gevolgd hebt op het vmbo.

Leerwegen en niveaus

Op ieder niveau kun je kiezen uit twee leerwegen.

Bij veel van de opleidingen van Firda ga je bijna elke dag naar school. Ook loop je tijdens je opleiding stage. Dat noemen we bol-opleidingen. Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. 

Standaard opbouw

Welke mbo-opleiding je ook kiest, hij bestaat altijd uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel.  

In het basisdeel leer je de basiskennis voor je beroep en algemene kennis zoals Nederlands en rekenen. Zo leer je bij een opleiding in de Haarverzorging bijvoorbeeld altijd knippen en föhnen. 

In het profieldeel ga je dieper in op wat je nodig hebt voor jouw beroep. Wil je bijvoorbeeld salonmanager worden, dan leer je meer over ondernemen. Word je liever kapper, dan leer je daar meer over. 

Via het keuzedeel kun je je kennis verdiepen of verbreden, of je alvast voorbereiden op het hbo. Je krijgt dan een plus op je diploma.

Stage

Stage is erg belangrijk. Tijdens een stage ontdek je of het beroep waar je voor leert, bij je past. Ook oefen je tijdens je stage in de praktijk wat je op school geleerd hebt.

Stagebedrijven 

Je kunt alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat een landelijke organisatie (SBB) heeft gecontroleerd of een bedrijf geschikt is. We hebben bij Firda contact met heel veel geschikte bedrijven waar je stage kunt lopen. Je mag ook zelf een bedrijf zoeken, als het maar gecontroleerd is door de SBB. Dat kun je zien op www.stagemarkt.nl.

Begeleiding tijdens je stage

Bij een stage zijn 3 partijen belangrijk: jij, wij en het leerbedrijf. We maken afspraken met elkaar om te zorgen dat je stage goed gaat. Tijdens je stage word je begeleid door iemand van het leerbedrijf en een docent van je opleiding.  

Stage in het buitenland 

Een stage volgen in het buitenland is een groot avontuur. Je leert er ontzettend veel van, en het is goed voor je zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarom doen we ons best je te helpen als je in het buitenland stage wilt lopen. 

Aanmelden

Meld je aan voor 1 april, dan is er voldoende tijd om kennis te maken met elkaar voordat we je laten instromen.

Aanmelden voor 1 april

Toelatingseisen

Als je voldoet aan de toelatingseisen, heb je bijna altijd het recht om de opleiding te volgen die je wilt. Voor alle opleidingen van Firda gelden de volgende toelatingseisen:

Je kunt een entreeopleiding doen als je: 

  • op 1 augustus van het schooljaar minimaal 16 jaar bent

Toelatingsrecht

Iedere student die zich aanmeldt voor 1 april en deelneemt aan de kennismakingsactiviteiten, heeft recht op inschrijving voor de opleiding naar keuze (mits aan de vooropleidingseisen en eventueel aanvullende eisen is voldaan). 

Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende toelatingseisen. Bijvoorbeeld dat je lichamelijk fit bent. Om toegelaten te worden moet je dan een lichamelijke test doen. Heb je een opleiding gekozen met verplichte activiteiten voor toelating, maar kom je niet naar het kennismakingsgesprek en/of doe je niet mee aan deze verplichte activiteiten voor toelating, dan verlies je je toelatingsrecht. Dat kan betekenen dat je je moet aanmelden voor een andere opleiding. Daar zullen we je altijd bij helpen. 

Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Dit geldt voor opleidingen waar bijvoorbeeld minder stageplekken zijn of een kleinere kans op werk is. Er zijn twee soorten numerus fixus: op basis van loting en op volgorde van aanmelding. Het is slim om je altijd voor een tweede opleiding zonder numerus fixus aan te melden. Dan weet je zeker dat je een opleiding kunt doen.

Numerus fixus met loting

Soms zijn er meer aanmeldingen dan plekken. In dit geval gaan we loten. Het is hierbij van belang dat je je voor 1 april aanmeldt. De loting wordt uitgevoerd in de eerste week van april. Studenten die zich ná 1 april aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst. 

Numerus fixus met volgorde van aanmelding

Bij opleidingen met een beperkt aantal plekken word je toegelaten op volgorde van aanmelddatum. Dus meld je op tijd aan! Als de opleiding vol zit, kom je op de wachtlijst. 

Studentenstatuut

Elke school is verplicht om een studentenstatuut te hebben. Het studentenstatuut beschrijft de rechten en plichten van de studenten en de school. Denk hierbij aan de regels over verzuim, schorsing en verwijdering. Maar ook aan de beschrijving van procedures voor de behandeling van klachten en geschillen. Het studentenstatuut geeft daarnaast informatie over wat de student van de school mag verwachten en wat de school van de student mag verwachten. Het beschrijft ook de regelingen die gelden voor studenten en geeft aan welke voorzieningen er op school zijn.

Bekijk hier ons studentenstatuut