Jongerenonderwijs

Informatie voor ouders/verzorgers

Een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en de student draagt bij aan een succesvolle schoolcarrière. Als er thuis interesse en aandacht is voor de opleiding die je kind volgt, heeft dat vaak positieve invloed op de resultaten. Daarom doen we ons best om je zo goed mogelijk te betrekken.

  • Hulp bij studiekeuze

    Een mbo-opleiding kiezen kan best lastig zijn. Gelukkig krijgt uw zoon/dochter bij Firda op allerlei manieren hulp bij het kiezen.

    Lees meer
  • Locaties van Firda

    Firda heeft meerdere locaties in verschillende plaatsen in Friesland en Flevoland.

    Bekijk onze locaties

Dit doen we om je te helpen

Voor een deel is betrokkenheid natuurlijk iets tussen jou en je kind. Maar daarnaast zijn er allerlei manieren waarop Firda het makkelijker wil maken om betrokken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan startgesprekken, ouderavonden of gesprekken over bindend studieadvies. De SLB’er (studieloopbaanbegeleider) is zowel voor studenten als voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt.

Verder doen we regelmatig onderzoek, zodat we ontdekken hoe jij over Firda en de gevolgde opleiding denkt. Of we vragen je mee te denken over onze visie op onderwijs en het beleid dat we voeren.

Kortom, we doen ons best om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid zo groot mogelijk is. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de schoolcarrière van jouw kind een succes wordt.

Verzuim en verlof

We hopen natuurlijk dat je kind gewoon aanwezig is op school, maar soms kan dat niet. Als studenten jonger zijn dan 18 jaar, moet de ouder/verzorger afwezigheid of verlof doorgeven. Studenten die 18 jaar of ouder zijn doen dit zelf. Wij zijn verplicht afwezigheid en verzuim vast te leggen in onze systemen.

Studenten jonger dan 18 jaar

Voor studenten die jonger zijn dan 18 jaar geldt dat de ouder/verzorger de student ziek moeten melden via het ouderportaal. 

Ouders/verzorgers hebben een automatisch bericht vanuit Eduarte ontvangen om hun account te activeren inclusief instructie. Voor hulp kunnen ze bellen met de servicedesk ICT.

Klik hier voor de handleiding voor ouder(s)/verzorger(s)

Studenten van 18 jaar en ouder

Is de student 18 jaar of ouder dan moet deze zichzelf ziekmelden via 'Absentie melden' in Eduarte. Studenten bereiken Eduarte via de tegel op het studentenportaal MijnFirda.nl.

Receptie/absentielijn

Lukt het niet om af te melden via het Ouderportaal of Eduarte, bel dan met de receptie van betreffende mbo-college. De receptionist noteert de ziekmelding in Eduarte, conform de huidige procedures.

Klik hier voor de contactgegevens

Beter melden?

Een student hoeft zich niet beter te melden. Een student blijft op 'ziek/afgemeld' staan, totdat de student weer op school is en in Eduarte (door instructeur of docent) als aanwezig wordt geregistreerd.

Op stage?

Studenten die op stage zijn vragen we zich op zowel school als stage af te melden. Omdat studenten niet op school komen wanneer zij beter zijn, vragen we in dit geval om ook school te laten weten dat ze weer beter zijn. 

Help met kiezen

Een mbo-opleiding kiezen is best moeilijk. Er is veel keuze, en bovendien is het best een grote stap. Vaak weten jongeren ook nog niet precies wat ze echt leuk vinden, dus is het belangrijk dat je jouw kind helpt met kiezen.

Help met kiezen

7 tips om te helpen bij het kiezen van een mbo-opleiding

Begin op tijd

Een keuze maken onder tijdsdruk is lastig. Begin daarom op tijd met rondkijken, en bezoek bijvoorbeeld een van onze voorlichtingen of Open Dagen.

Geef de ruimte

Uiteindelijk werkt het vaak het beste als je kind zelf kiest. Help dus bij het onderzoeken van de mogelijkheden, maar dring niets op.

Ontdek onderwijs in de praktijk

Voor leerlingen in vmbo 4 of kinderen die van de havo naar het mbo willen overstappen, organiseren we regelmatig Meeloopdagen. Tijdens een dag of dagdeel ontdekt je kind dan precies hoe het er tijdens de opleiding aan toegaat.

Type onderwijs 

Niet elke mbo-opleiding is hetzelfde. Natuurlijk verschillen de niveaus en leerwegen. Ook kan de manier van onderwijs anders zijn per opleiding, dus lees de opleidingspagina op de website goed, en stel vragen tijdens een voorlichting. Kijk zo wat het beste bij je kind past.

Hoeveelheid begeleiding

Heeft je kind veel begeleiding nodig, of juist niet? Kijk mee of de gekozen opleiding hierin ondersteunt.

Hulp van decaan en Firda

Twijfelt je kind, dan kan de decaan van het voortgezet onderwijs mogelijk helpen. Of laat Firda helpen met een studiekeuzeadvies. 

Steun je kind

Het ligt misschien erg voor de hand, maar uiteindelijk heeft je kind er vooral veel aan als die zich gesteund voelt. Met steun van ouders/verzorgers wordt een keuze maken een stuk minder spannend.