Jongerenonderwijs

Brede vorming

Wij leren onze studenten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om goede vakmensen te worden in hun beroep. Maar er is in het leven meer nodig dan de beheersing van technische of beroepsvaardigheden. De samenleving vraagt bovendien andere dingen van (jonge) mensen dan vroeger. Zowel in het werk als daarbuiten zijn sociale en reflectieve vaardigheden belangrijker geworden. Bij Firda brengen we studenten de kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt, de samenleving en bij de mogelijkheden en talenten van studenten.

Open blik

Waarde(n)gedreven

De snel veranderende samenleving vraagt om wendbaarheid en een open blik. We maken studenten bewust dat het leven breder is dan de plek waar je stage loopt en geld verdient. We stimuleren een brede persoonsvorming en persoonlijk leiderschap, dagen studenten uit om over hun grenzen heen te kijken en oog te hebben voor maatschappelijke vraagstukken en de rol die zij daarin kunnen spelen. Daarbij gaan we uit van waarde(n)gedreven handelen. We faciliteren al onze studenten om deze waarden ook zelf actief in de praktijk te brengen in maatschappelijk projecten of -stages.

Visie op brede vorming

Onderdeel van deze brede persoonsvorming is ruime aandacht voor algemeen vormende vakken zoals rekenen, Nederlands, moderne vreemde talen en burgerschap. In al onze opleidingen is bovendien aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties. We stimuleren studenten te werken vanuit een open leerhouding die hen in staat stelt om zich hun hele leven te blijven ontwikkelen.

Lees hier alles over onze visie op brede vorming.

 

Dag van de positieve gezondheid

Dag voor aandacht voor fysiek en mentaal welzijn in Firda Leeuwarden

Van je voeten in een bad met ijs tot een gesprek over zingeving en van silent disco tot het heftige verhaal van een jonge ex-verslaafde met vele liters drank en kilo’s drugs achter de kiezen… In de Dag van de Positieve Gezondheid konden medewerkers en studenten donderdag in locatie Wilaarderburen van Firda Leeuwarden van alles horen en ervaren over fysiek en mentaal welzijn. Ze gingen ook zelf aan de slag.

Lees hier het hele bericht