Jongerenonderwijs

Organisatie en bestuur

Werkwijze en taakverdeling College van Bestuur

Het College van Bestuur werkt op basis van collegiaal bestuur. De leden dragen gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid. De leden van het College van Bestuur werken op basis van de statuten, het bestuursreglement en de vastgestelde onderlinge taakverdeling. Deze taakverdeling is als volgt.

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van Firda en wordt gevormd door:
De heer drs. H.W. (Remco) Meijerink RA, voorzitter
De heer ing. C.G.C.G. (Carlo) Segers MA, lid
Mevrouw drs. A.C. (Alice) Muller, lid

  • Finance, Control & Facilitair
  • Marketing, Communicatie & Public Affairs
  • Onderwijsinnovatie (programma)
  • Bestuursdienst
  • Practoraat Brede Vorming
  • Handel
  • Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid
  • Maritiem
  • Sport
  • Gastvrijheid en Voedsel

Contactgegevens

Bezoekadres
De Eenhoorn 4, Leeuwarden

Postadres
Postbus 654, 8901 BL Leeuwarden

E-mail
collegevanbestuur@firda.nl

Telefoon
058 2849360

Bestuurssecretarissen:       
P.J. (Petra) Walsweer-van der Wal (petra.walsweer@firda.nl)
A.C. (Bert) van Staalduinen (bert.vanstaalduinen@firda.nl)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en is de werkgever en adviseur van het College van Bestuur. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
De heer W.K. (Wim) Kleinhuis, voorzitter
Mevrouw ds. T.K. (Karlijn) Kwint, vicevoorzitter
De heer drs. ing. G. (Ger) Jaarsma
Mevrouw drs. I.E.M. (Inge) Ezinga-Roebroek
Mevrouw dr. R.J. (Rita) Landeweerd
De heer dr. M.W. (Menno) Vos
De heer drs. B.A. (Bram) ten Kate

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretarissen: mevrouw P.J. (Petra) Walsweer-van der Wal (petra.walsweer@firda.nl) en de heer A.C. (Bert) van Staalduinen (bert.vanstaalduinen@firda.nl).

Mbo-colleges

Om ons onderwijs dichtbij en sterk betrokken op de regio aan te kunnen bieden bestaat Firda uit kleinschalige mbo-colleges in Friesland en noordelijk Flevoland.

Mbo-college Leeuwarden Dokkum
Directeur: Mevrouw drs. N.L. (Nynke) Beintema
Directeur: Mevrouw F.K. (Freke) Heideman Msc (Ed) 
Directeur: De heer S. (Sicco) Piekeboer 
Directeur: Mevrouw I.R. (Ida) van Marion (MMI)

Mbo-college Drachten
Directeur: De heer D. (Dick) ter Wee
Directeur: De heer H. (Henk) de Vries

Mbo-college Sneek
Directeur: De heer F. (Folkert) Sonsma
Directeur: De heer drs. M.P. (Michiel) de Bruijn

Mbo-college Heerenveen
Directeur: De heer B. (Bas) Daanje
Directeur: Mevrouw M. (Minke) Molenaar

Mbo-college Emmeloord Urk
Directeur: De heer D. (Durk) Bijma

Centrale Ondersteunende Diensten

Bij Centrale Ondersteunende Diensten zijn de stafdiensten, expertisecentra en programma’s ondergebracht die het onderwijs ondersteunen en het College van Bestuur adviseren over beleid.

Dienst Financiën, Control en Facilitaire Zaken
Directeur: De heer S. (Silvester) Klarenbeek

Dienst HRM
Directeur: Mevrouw A. (Antje) Oldenburg

Dienst Marketing, Communicatie en Public Affairs
Directeur: De heer H. (Harry) van der Molen

Dienst Onderwijs
Directeur: Mevrouw S. (Simone) Schoonhoven

Dienst ICT en Informatievoorziening
Directeur: De heer M. (Marcel) ‘t Hart

Expertisecentrum Studenten Services
Directeur: Mevrouw T. (Thiska) Portena

Expertisecentrum Leven Lang Ontwikkelen
Directeur: De heer M. (Marco) Meijer

Programma Wendbaar en responsief onderwijs
Directeur: De heer J. (Jan) Aalberts