Jongerenonderwijs

Topsportregeling

Doe je aan topsport en wil je ook een mbo-opleiding volgen? 
Wij helpen je erbij. 

Studie en topsport combineren is best een uitdaging. Bijvoorbeeld omdat je niet alle onderdelen van je opleiding kunt volgen door je drukke trainingsprogramma of wedstrijden in het buitenland. Bij Firda kun je topsport en studie samendoen in goed overleg met de topsportcoördinator en je studieloopbaanbegeleider. Zij helpen je waar het nodig is, om de combinatie tussen school en topsport makkelijker te maken. 

Samen kijken we naar jouw situatie en passen hier maatwerk op toe. We proberen het onderwijsprogramma zo op te stellen dat je trainingstijden niet in gevaar komen. Zo heb je les met je reguliere groep, maar soms ook met een andere groep of op afstand. Dat je zelf goed plant is ook belangrijk, bijvoorbeeld omdat je meer zelfstandig aan de slag gaat. 

Recht op ondersteuning

Je hebt recht op ondersteuning wanneer je bij Firda een opleiding volgt en beschikt over een van de volgende statussen.

Je beschikt over een status van een betaald voetbal organisatie (BVO). Dit betekent dat je in een (jeugd)elftal van SC Heerenveen of SC Cambuur voetbalt.

Studierichting CIOS Sport en Bewegen

Gewoon waar dat kan, bijzonder waar dat moet

We proberen het schooltraject zo normaal mogelijk te houden. Daar waar dat niet lukt, passen we maatwerk toe. 

Contact

Het is verstandig om vooraf al de mogelijkheden te bespreken. Hiervoor kun je contact opnemen met de desbetreffende topsportcoördinatoren. Ook voor vragen kun je bij hen terecht.

 • Marcel Huitema
  Topsportcoördinator voetballers SC Heerenveen en SC Cambuur
  m.huitema2@fcroc.nl
 • Marjanne Vlasveld
  Topsportcoördinator mbo-college Heerenveen en Team NL centrum Noord
  m.vlasveld@fcroc.nl
 • Arnoud Koster
  Topsportcoördinator mbo-college Leeuwarden, Dokkum, Drachten, Sneek, Emmeloord, Urk
  a.koster@rocfriesepoort.nl 

Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik topsporter?

NOC*NSF bepaalt samen met de sportbonden de criteria endelen statussen uit. De BVO’s (betaald voetbal organisatie) doen dit met de KNVB. De school heeft hier geen invloed op. 

Mocht je een sport op het hoogste landelijk niveau of internationaal (EK, WK) doen, waarvoor NOC*NSF geen statussen uitdeelt, zoek ook dan contact met de topsportcoördinator. Dan kijken we samen naar jouw niveau en aantal trainingsuren en hoe we binnen de kaders van het onderwijs een goede invulling kunnen geven. 

Wat is belangrijk voor mij als topsporter?

 • Een goede communicatie onderhouden met je SLB-er (studieloopbaanbegeleider of mentor), je docenten, de topsportcoördinator en andere betrokkenen.
 • Zelf actief meedenken in oplossingen (pro-actief meedenken)
 • Plannen 

Loop ik ook stage als topsporter?

Ja. Wij vinden stage erg belangrijk. Tijdens een stage ontdek je of het beroep waar je voor leert, bij je past. Ook oefen je tijdens je stage in de praktijk wat je op school geleerd hebt. 

Wel kijken we per student of het nodig is om maatwerk toe te passen. Bijvoorbeeld in het aantal stage-uren of op welke momenten je deze loopt. 

Doe ik als topsporter keuzedelen?

Ja. Dit is vastgelegd in het examendossier van de opleiding en geldt voor iedere student. Als topsporter heb je de mogelijkheid om te kiezen voor het keuzedeel Topsportvaardigheden.

Hoe zit het met buitenlandse trainingsstages en wedstrijden?

Voor trainingsstages vanuit de sportbond kun je met de officiële uitnodiging verlof krijgen. We verwachten van jou dat je vooraf, en samen met de studieloopbaanbegeleider, een plan maakt. Hierin beschrijf je hoe je de te missen onderdelen op een ander moment of op een andere manier eigen maakt. Bijvoorbeeld door online je studie te volgen. 

Hoe leggen we de afspraken vast?

Samen met je studieloopbaanbegeleider en de topsportcoördinator zetten we afspraken in de topsportovereenkomst. Dit is een landelijk vastgesteld verantwoordingsdocument. Zowel de directeur van jouw mbo-college als jijzelf ondertekenen dit document. Wanneer je nog geen 18 jaar bent doet één van je ouders/verzorgers dit met jou.