Jongerenonderwijs

Practoraten

Met practoraten levert Firda een actieve bijdrage aan de innovatiekracht van de mbo-sector. Hiervoor wordt binnen de practoraten praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren, en de oren en ogen open te houden.

De practoraten van Firda

We zien onze practoraten als een scharnier in een netwerk waarin de ontwikkeling van kennis, onderzoekers, docenten, werkveld en, nog belangrijker, studenten samenkomt.

Naast het leren van een vak, vinden wij het onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardenvast kunnen en durven handelen. Studenten, ouders en werkgevers blijken naast vakmanschap, veel belang te hechten aan ‘brede vorming’. Het is voor studenten en onderwijsprofessionals van belang, dat er een eigentijdse en aansprekende uitwerking komt van wat hieronder kan worden verstaan. Zodat ‘brede vorming’, in de vorm van ‘Persoonsvorming’ en ‘Socialisering’, een onlosmakelijk onderdeel wordt van het middelbaar beroepsonderwijs. Met het practoraat willen we hier verder invulling aan geven. 

Practor Koen Vos
Koen Vos zet zijn ervaring en kennis op de gebieden kunst, filosofie en religie in als practor voor de (door-) ontwikkeling van brede vorming binnen Firda. Het onderzoek van het practoraat is praktijkgericht en wordt in co-creatie met Onderwijs124 onder leiding van dr. Pieter Baay uitgevoerd.

Practoraat

Practoraten vormen de plek (de innovatieve tussenruimte), waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, waar onderwijs en bedrijfsleven kennis en ervaring delen, verbinden en ontwikkelen gericht op verduurzaming van het curriculumaanbod in en buiten de mbo-instelling

Practoraat