Een reis naar (t)huis in Fryslân: een manifest voor betaalbaar wonen voor jongeren

In de hartslag van Fryslân, waar het woningtekort als een schaduw hangt, laten onze studenten hun stem resoluut weerklinken. Te midden van het woonlandschap van Fryslân, waar rust en ruimte gewaardeerd worden, worstelen MBO-jongeren met het vinden van betaalbare woningen. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, een schaarste aan vrije sector huurwoningen en onbetaalbare koopwoningen dwingen hen om langer dan gewenst bij hun ouders te blijven. Dit tekort aan betaalbare woningen heeft niet alleen gevolgen voor hun levensgeluk, maar ook voor de vitaliteit en dynamiek van Fryslân.

Manifest uitreiking, gemaakt door Aron Weidenaar.

Een roep om verandering in het hart van Fryslân 


Op donderdag kwamen studenten vanuit Firda Drachten bijeen in Neushoorn om het woonmanifest te overhandigen aan wethouders. De bijeenkomst stond in het teken van de bezorgdheid en de wensen van jongeren met betrekking tot wonen. De centrale vraag die de studenten bezighield, was of ze een betaalbare woning kunnen vinden in de regio waar ze graag willen blijven wonen. Thimo, een 19-jarige student, benadrukte het belang van het opknappen van oude huizen op een duurzame manier. Hij deelde zijn persoonlijke voorkeur om in Friesland te blijven wonen, zolang wonen daarop aansluit. De studenten deden een beroep op de wethouders om niet enkel voor winst te bouwen, maar in plaats daarvan te streven naar het creëren van geluk en het vervullen van de behoeften van de gemeenschap. Ze geloven dat de gemeente een sleutelrol speelt in het realiseren van een gebalanceerde en duurzame woonomgeving. Wat betreft de reacties van de aanwezige wethouders, zoals Jelle Zoetendal van Heerenveen, Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân, Hein de Haan van Leeuwarden, Sipke Hoekstra van Smallingerland, Erik de Groot van Harlingen en Roel de Jong van Vlieland werd begrepen dat Nederland nog niet 'af' is en dat de nieuwe generatie actief moet deelnemen aan het vormgeven van de toekomst. Er werd geopperd dat jongeren betrokken moeten worden bij bouwprojecten om ervoor te zorgen dat de nieuwe woningen echt als 'thuis' worden ervaren.

Een uitdagende, gezamenlijke reis naar thuis in Fryslân

De reis naar thuis in Fryslân zal wellicht uitdagend zijn, maar met gezamenlijke inspanningen en betrokkenheid van alle partijen, zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is om een gebalanceerde, duurzame en gelukkige woonomgeving te creëren voor de jongeren van Fryslân. De roep om verandering is gehoord, en de belofte om actief aan oplossingen te werken is gemaakt. Dit is niet alleen een manifest; het is een krachtige boodschap van hoop en vastberadenheid.