Organisatie

Unesco school

Firda is sinds 2023 Unesco-school. Voor Unesco-scholen zijn internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit belangrijke doelstellingen. Nederland was een van de eerste zes landen die deelnamen aan het Unesco-scholennetwerk, opgericht in 1953. 

Het netwerk is toegankelijk voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en Lerarenopleidingen. Op dit moment zijn in Nederland 75 scholen lid van het Unesco-scholennetwerk, maar wereldwijd maken bijna 10.000 scholen deel uit van dit netwerk, van primair onderwijs tot en met hbo.

Deze scholen besteden aandacht aan de Unesco-thema’s Intercultureel leren’, ‘Vrede en Mensenrechten’, ‘Duurzame ontwikkeling’ en ‘Wereldburgerschap’. Thema’s die helemaal passen bij de Global Goals en de koers van Firda.

Unesco

Firda de enige Unesco mbo-school

In Nederland zijn momenteel 7 mbo-scholen Unesco-school… en Firda is de enige Unesco mbo-school van heel Noord-Nederland!

Als Unesco-school besteden wij aandacht aan een aantal belangrijke internationale dagen. Zoals Internationale Vrouwendag op 8 maart, de Dag van de Mensenrechten op 10 december of Paarse Vrijdag. Want op Firda vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn.

Ook kennismaken met andere culturen, door naar het buitenland te gaan voor een stage of een project, of juist ‘gewoon op school of in de omgeving’ vinden wij belangrijk. Want dat draagt bij aan het ontwikkelen van een ander perspectief en begrip voor elkaar.