Organisatie

Procedures en reglementen

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ zijn de algemene bepalingen weergegeven voor het goed besturen van een ROC. Firda heeft alle zaken rondom governance en goed bestuur uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezichten het bestuursreglement.