Organisatie

Onze ambities

Firda staat voor sterk vakonderwijs in de regio Friesland en noordelijk Flevoland. Wij doen echter meer dan het bieden van vakonderwijs. Want leren wat voor mens je wilt zijn is minstens zo belangrijk als het vak dat je uitoefent. Wie blijft leren blijft zich ontwikkelen. Daarbij leren mensen niet alleen op school, maar continu en overal: soms met elkaar, soms van elkaar, van mensen dicht bij je of in de wereld om je heen. Bij Firda leren mensen zichzelf het leven door.

Firda is het centrum voor toegepaste kennis

We leiden vakbekwame professionals op en stimuleren zowel jongeren als volwassenen om een leven lang te leren. We houden rekening met wat de markt van ons vraagt maar ook met wat de student wil en nodig heeft. Door onze intensieve verbindingen met het werkveld hebben wij een actieve rol in de ontwikkeling van toegepaste kennis van nieuwe technologieën of processen. Met de constante veranderingen op de arbeidsmarkt is het essentieel om samen met het werkveld voortdurend te blijven ontwikkelen. Kennis wordt door alle partijen in de regio gehaald, gebracht en gedeeld. 

Interlevensbeschouwelijk

Firda biedt meer dan vakonderwijs

Firda is een gastvrije school, waar we verbinding vieren. We zijn de eerste school met een interlevensbeschouwelijk karakter en willen studenten voldoende vaardigheden meegeven om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Firda spoort studenten aan het beste uit zichzelf te halen. We zetten diverse activiteiten in zowel op school als daarbuiten in binnen- en buitenland en stimuleren studenten om daar aan deel te nemen. Firda kent een netwerk van mentoren die worden ingezet voor studenten om zich verder te ontwikkelen.

Firda stelt het maatschappelijk belang voorop

Firda ondersteunt studenten bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en waardevolle relaties. Het voorkomen van schooluitval is hierbij ook één van de belangrijke doelen. Firda leert studenten eigenaar te blijven van hun eigen loopbaan of het nu om starters, herstarters of doorstarters gaat. Eén van de belangrijkste problemen die binnen deze doelen moet worden aangepakt is klimaatverandering. Firda levert een actieve bijdrage aan deze transitie. Firda zet zich in om laaggeletterdheid te verminderen.

professionals

Firda werkt vanuit waardering, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Ons onderwijs wordt verzorgd door bevlogen professionals die studenten begeleiden in hun vakgerichte en persoonlijke ontwikkeling. Onze professionals zijn adequaat opgeleid en werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Firda participeert actief in een breed netwerk. De mbo-colleges staan dicht bij het werkveld, kennen de regio en zijn betrokken bij maatschappelijk initiatieven.

Wij zijn Firda

In dit document lees jij alles over de strategische koers van Firda.

Ga naar het document