Firda-studenten spreken landelijke politici in grote ‘College Tour’

Zo’n 1500 studenten van Firda maakten dinsdag uitgebreid kennis met de politiek. In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer gingen zij op alle zes mbo-colleges in gesprek met kandidaten van verschillende partijen. Dat leidde tot stevige discussies. Over plannen om te zorgen voor meer én betaalbare woningen bijvoorbeeld… Ook mentale gezondheid van jongeren stond hoog op het lijstje van onderwerpen, dat vooraf door studenten was samengesteld.

debat wilaarderburen

Veel mbo’ers blijven graag in de regio waar zij opgroeien. Kunnen ze dan een woning vinden, als ze daar aan toe zijn? Is er ergens een plek, als ze nú uit huis willen? ‘Ik sta al twee jaar ingeschreven en ben op de wachtlijst nog niks verder dan nummer 115’, stelde een student in Heerenveen. Zelf iets bouwen? Ook op het erf van je ouders loopt dat vast op strakke regels van de overheid, merkte een student in Leeuwarden.

Vanzelfsprekend hadden de politici - allemaal op een kieslijst voor de Tweede Kamer - dinsdag geen ultieme oplossing, maar ze droegen wel maatregelen aan. Van een straat bijbouwen in ieder dorp tot het terugdringen van het aantal mensen uit het buitenland, in lijn met de visie van hun partij. En daar konden de studenten weer van alles van vinden. Eens? Oneens? Dan nodigde de gespreksleider hen uit om groene of rode kaartjes op te steken óf mondeling te reageren.

Zo trokken kandidaten van elf partijen langs alle mbo-colleges van Firda in Friesland en Noordelijk Flevoland. Ze waren verdeeld over drie bussen. Eén lijn ging van Emmeloord naar Sneek, een tweede van Leeuwarden naar Dokkum en een derde van Heerenveen naar Drachten. Eindpunt was een debat in Leeuwarden. Hier kwamen alle lijnen samen van deze politieke College Tour, die in het kader van burgerschap was opgezet door Mathijs de Jong en Alinda Kiel. 

‘On tour’

Veel studenten deden mee. Zo zat De Fontein in Emmeloord vol met ruim driehonderd studenten, die indringende vragen hadden voor kandidaten van SGP, BBB en SP. Bij een onderwerp als gedwongen uitkoop van boeren stemden de studenten unaniem rood. Ofwel: nee! Een meerderheid vond wel dat een overgang naar meer kleine boerderijen een goede zaak zou zijn. In Sneek leidde Fokke Jagersma vervolgens mooie gesprekken over onder meer verleidingen van drugs en gokken. De regels moeten strenger, was de boodschap van studenten voor de politiek. 

In Wilaarderburen van Firda Leeuwarden startten kandidaten van CU, VVD, BVNL en NSC hun ‘tour’ ook voor zo’n driehonderd studenten. Hier kwamen onder meer de lange wachttijden in de jeugdzorg ruim aan de orde. Zorg voor lichte maar snelle trajecten, was een suggestie. Dat kan ook door specialisten ín school. Hierna trokken de politici en gespreksleider Susanne Zuurbier per bus naar Dokkum. In een groep van zo’n dertig studenten was hier net wat meer ruimte om uitgebreid te spreken over onderwerpen als armoede en de invloed van migranten op de woningnood.  

In de derde lijn, die begon in Sportstad Heerenveen, kwam onder meer het imago van het mbo ruim aan de orde. En een verplichte stagevergoeding voor mbo’ers? Goed plan, oordeelden de studenten. Een slecht idee, reageerden vooral de kandidaten van JA21 en VVD. Dat gaat ten koste van het aantal stageplaatsen. Samen met hun collega’s van CDA en D66 trokken zij vervolgens met gespreksleider Dick ter Wee naar Drachten, waar het viertal met pakweg driehonderd studenten stevige gesprekken voerde over onder meer kernenergie en het belang van sporten, ook op school.

Slotdebat

Op de campus van mbo-college Leeuwarden aan de Julianalaan kwamen alle lijnen samen voor het centrale debat, met negen kandidaten en drie stellingen over onderwerpen die door zo’n 1200 Firda-studenten in een enquête waren aangereikt. ‘Firda wil niet alleen dat je slaagt in je vak’, stelde Harry van der Molen - directeur Marketing, Communicatie en Public Affairs én oud-Kamerlid – bij de aftrap. ‘Wij bereiden je ook graag voor op het leven. Daar hoort politiek bij!’

En moet álles dan aan de kant om meer woonruimte te creëren voor afgestudeerde mbo’ers in hun regio? De studenten reageerden verdeeld op die eerste stelling, voorgelegd door gespreksleider Jan Dijksma. De bordjes kleurden zowel groen als rood. Ook Maarten Goudzwaard (JA21), Mariska Rikkers (BBB) en Wieke Paulusma (D66) presenteerden verschillende maatregelen als minder instroom van mensen uit het buitenland of het ombouwen van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden, júist in de dorpen.

Goudzwaard zorgde voor scherpe reacties door zijn stelling dat mbo’ers met een baan waar grote behoefte aan is - ‘zoals verpleegkundigen of politiemensen’- mogelijk meer recht hebben op een woning dan mensen ‘met een creatief beroep waar weinig werk in is’. Hij oogstte veel rode bordjes. ‘Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd’, reageerde een studente Verpleegkunde. Hier waren de kandidaten van de BBB en D66 het grondig mee eens. 

Bij de stelling dat de overheid meer moet investeren in het voorkomen van mentale problemen bij jongeren schetste Jesse ten Caat (Bij1) als achttienjarige politicus een herkenbaar beeld van druk door school en een sociaal leven. Let op elkaar en spreek er open over, luidde het advies van Wieke Goudzwaard (CDA) en Harry Bevers (VVD). 

En ja, Kevin Wiersma mocht dan namens BVNL pleitten voor minimumloon als stagevergoeding en daar applaus voor oogsten, maar Bart-Jan Heine (NSC) en Carlijn Niesink (CU) waarschuwden ook hier dat kleine werkgevers dan afhaken omdat ze ’t niet kunnen betalen. Een belastingvrije vergoeding van 450,-  is  beter, aldus Heine. Goed idee? Het bleef stil. Het was een lange, maar waardevolle dag. 

Slotdebat

Bekijk de livestream

Het slotdebat kon gevolgd worden middels een livesteam, verzorgd door eerstejaarsstudenten van de opleiding AV-specialist in Drachten. 


Kijk de livestream hier terug

debat Emmeloord

In de media

Ook Omrop Fryslân, Omroep Flevoland en Leeuwarder Courant (premium) waren aanwezig om verslag te doen.