CIOS50, jubileumjaar voor een vitale regio

Komend studiejaar bestaat het CIOS vijftig jaar. Firda viert dit jubileum van CIOS Heerenveen Leeuwarden met een groot aantal activiteiten, met als verbindend motto: ‘CIOS50 voor een vitale regio’. Woensdag openden oud-docenten Foppe de Haan en Tjalling van den Berg in Heerenveen dit jubileumjaar, dat meteen na de vakantie losbarst. Zij steunden volmondig de boodschap: bewegen is voor iedereen belangrijk om fysiek én mentaal fit te blijven.

FCF_6159 (2).JPG

Met een ferme tik op een rode knop lanceerden de mannen de nieuwe website, waarop steeds is te zien waar het CIOS in dit jubileumjaar mee bezig is. Naast activiteiten als een sportdag voor alle docenten en studenten van Firda Heerenveen, een feest voor alumni en een symposium voor alle partners over sport en bewegen biedt het CIOS onder meer themaweken op gebieden als seniorensport, nieuwe sporten en innovaties, jongeren en positieve gezondheid voor iedereen.

In de regio

Zo wil het CIOS vijftig jaar kennis en ervaring inzetten om met partners in de samenleving te werken aan vitaliteit in de regio. ‘De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040’, stelde directeur Minke Molenaar van Firda Heerenveen, ‘met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.’

‘CIOS50 voor een vitale regio’ is ook een visie voor de toekomst, aldus Molenaar: ‘Door samen te werken met lokale bedrijven, organisaties en overheid leiden we niet alleen sporters en professionals in bewegen op, maar zetten we ons in voor een positieve impact op de gezondheid en vitaliteit van onze regio. Dat is hard nodig! Denk maar eens aan de grote bewegingsarmoede in ons land en ook in onze regio, en de gevolgen hiervan.’

Ambities

Als docenten van het eerste uur, die naam maakten in voetbal en turnen, ondersteunden Foppe de Haan en Tjalling van den Berg volop deze inzet van het CIOS. De Haan wees op de grote ambities in de eerste jaren, waarin iedereen zelf ook beter wilde worden in het gezamenlijke avontuur dat startte in 1974. ‘En inmiddels heb ik geleerd dat hierin dan drie F’en belangrijk zijn: Feeling, Function en Future. Alles begint met het goede gevoel. Dat maak je samen. Daarna moet iedereen zitten in een rol die past, om samen vooruit te komen.’

Van den Berg voegde er een vierde ‘F’ aan toe: Fun. ‘In een samenleving waarin zoveel chagrijn zit, is het goed om samen met anderen plezier aan iets te beleven.’ Dat verbindt! Samen met De Haan is hij al geregeld op pad om in Friesland mensen in beweging te krijgen. Als ingespeeld duo wisten de oud-docenten alle gasten bij de opening dan ook soepel te verleiden tot het samen zingen van ‘My Bonnie is over the Ocean’, inclusief een aantal kniebuigingen.

Een bijzondere activiteit in het jubileumjaar is een sponsorloop van medewerkers en studenten tussen vestigingen van Firda in Friesland en Noordelijk Flevoland. De opbrengst gaat naar het Foppe Fonds, dat jongeren ondersteunt om met een beperking toch te kunnen sporten. ‘Een hartstikkene goed doel’, stelde De Haan grijnzend. ‘Ik hoop dat het een hoop centen oplevert.’

Zo staat er komend jaar veel te gebeuren op het CIOS én in de regio. Een overzicht is te vinden op https://www.firda.nl/cios50