Doorlopende leerroute ‘v+mbo’ van Singelland VHS en Firda Drachten

In een nieuwe leerroute kunnen vmbo-leerlingen van Singelland VHS in Drachten vanaf komend schooljaar naadloos doorstromen naar het mbo van Firda. Het gaat hier om leerlingen vmbo basis met profiel Zorg en Welzijn, die in hun vierde leerjaar al een gecombineerd programma krijgen met mbo Dienstverlening. Op dinsdag 9 april hebben Dick ter Wee, directeur Firda Drachten, en locatiedirecteur Alle Visser van Singelland VHS een overeenkomst ondertekend voor dit nieuwe ‘v+mbo’.

samenwerking Singelland VHS en Firda Drachten.jpeg

Deze doorlopende leerlijn zorgt voor een snelle route naar mbo in de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg & Welzijn. Vanaf leerjaar 4 worden mbo en voortgezet onderwijs geheel gecombineerd. Na dit gecombineerde leerjaar volgt de leerling nog een jaar mbo. Dit programma leidt naar een volwaardig vmbo-diploma én mbo-diploma op niveau 2 als Dienstverlener Helpende Zorg & Welzijn.

Op woensdag, hun wekelijkse ‘Firda-dag’, werken de leerlingen onder meer aan vakken als persoonlijke zorg (anatomie en ziekteleer) en aan hun vaardigheden in basiszorg. De nieuwe route verzacht de harde knip tussen vmbo en mbo. Dit leidt naar verwachting tot minder uitval, terwijl jongeren ook sneller kunnen doorstromen naar niveau 3 in het mbo om hier een beroepskwalificatie te halen.

In de eisen van vmbo basis en mbo op niveau 2 zit veel overlap, dus door verbreden en verdiepen van lessen – met extra middelen in het mbo - kunnen leerlingen in zo’n gezamenlijk programma meteen vaart maken. Ook is er dan al ruim aandacht voor beroepspraktijk in stages, bedrijfsbezoeken en workshops van gastdocenten. De student kan hiermee sneller door de opleiding dan het huidige tweejarige Dienstverlening programma.

In het derde leerjaar krijgen de vmbo-leerlingen uitgebreid voorlichting over deze ‘v+mbo’-route in de richting van Zorg en Welzijn. Als in de praktijk blijkt dat zij toch een andere keuze willen maken voor hun toekomst of deze route niet met succes kunnen voltooien, krijgen zij alle gelegenheid om op de gebruikelijke wijze een vmbo-diploma te halen.