Firda onderstreept ambities in gelijke kansen door inclusief onderwijs

Firda wil door een inclusieve aanpak van het onderwijs bijdragen aan gelijke kansen van álle studenten en medewerkers. Thiska Portena, directeur van het Expertisecentrum Studenten Services, heeft deze ambitie donderdag in Den Haag bekrachtigd door het ondertekenen van de nationale ‘intentieverklaring VN-verdrag Handicap.’ Hiermee treedt Firda toe tot de landelijke werkgroep van mbo-instellingen die hierin kennis delen en samen optrekken.

Ecio_Staat van onderwijs

Het VN-verdrag Handicap legt de basis voor inclusief en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Door gebrek aan tijd en medewerkers, hoge werkdruk en versnippering van kennis is het voor veel scholen echter lastig om hier optimaal aan te werken. Daarom delen scholen in de landelijke werkgroep hun ervaring én gaan samen aan de slag met onderwerpen als flexibiliteit in het curriculum, meer kennis bij medewerkers, goede informatie, internationalisering, digitalisering en een inclusieve doorstroom van onderwijs naar werk. Ook hogescholen en universiteiten werken op deze manier samen.  

Thiska Portena: ‘Bij Firda zien we diversiteit als bron om samen te leren. Inclusie van álle studenten is een belangrijke maatschappelijke opdracht in ons onderwijs en sociaal leven in de school.’ Naast Firda ondertekenden de hogescholen Codarts, ArtEZ, Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Van Hall Larenstein donderdag het verdrag dat in 2006 is aangenomen door de Verenigde Naties en door Nederland in 2016 is bekrachtigd. Dit betekent dat alle scholen moeten werken aan inclusief onderwijs. Robert Dijkgraaf, demissionair minister van onderwijs, heeft dan ook alle scholen opgeroepen zich hiervoor samen in te zetten. Zij worden hierin ondersteund en gefaciliteerd door het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO).