Noordelijke werkconferentie Skills 19 september 2023

Hoe kunnen we de beweging rondom Skills vanuit onze rol bevorderen?
Op dinsdagochtend 19 september kwamen 30 collega’s van noordelijke kennisinstellingen bijeen op de Firda campus in Drachten. Firda’s expertisecentrum Leven Lang Ontwikkelen organiseerde een werkconferentie Skills, in samenwerking met SBB en het practoraat LLO van Noorderpoort.

werkconferentie Skills

Het begrip Skills komt op verschillende manieren voorbij binnen de scholen en diverse collega’s zijn betrokken bij skills-initiatieven. Deze werkbijeenkomst bracht de betrokkenen samen met als doel kennisuitwisseling rondom skills en elkaars initiatieven en te verkennen hoe deze ontwikkeling gestimuleerd kan worden.

De keynote werd geleverd door Janneke Voltman, landelijk programmamanager Skills bij SBB. Zij deelde de stand van zaken rondom CompetentNL, de nieuwe verbindende skillstaal die de brug gaat slaan tussen de verschillende bestaande skillstalen. Denk daarbij aan de verschillen tussen de taal waarin de kwalificatiedossiers van het mbo zijn geschreven en de taal van de arbeidsmarkt. CompetentNL maakt gebruik van hybride AI, waarbij AI skills filtert uit teksten die vervolgens door een mens worden gecontroleerd. Zo wordt gewerkt aan eenduidige beschrijvingen van skills, waarbij een link wordt gelegd met opleidingen & trainingen. Komend jaar komt de dataset van CompetentNL voor iedereen beschikbaar. 

Deze verbindende skillstaal en de toepassingen die ermee gaan werken zijn belangrijk, maar zijn werkgevers, werkzoekenden, onderwijs en studenten al zo ver dat ze in skills denken? “Zover is het nog niet”, volgens Janneke. “Wel is er een breed besef dat laten zien wat mensen kunnen, helpt om hen op de plek te krijgen waar ze nodig zijn.” 

Een vijftal projecten uit het Noorden presenteerden zich met een pitch. Practor LLO Ellen van Eden (Noorderpoort) en haar collega’s Zwaan Zwart, Claudia Rozema en Nicole Boonstra pitchten Skillsgericht leren en werken, Skillspas en LOB in drie onderwijsteams. Vanuit Firda werden de pitches verzorgd door Jens Brouwer en Christa van der Veer, over het thema Dialogisch Valideren en het project Waarderen/Valideren. De 5e pitch ging over de Matching- en Carrièretool van Talent in de Regio en werd verzorgd door Harm van Lieshout, lector Human Capital aan de Hanzehogeschool.

Na de pitches verwoorde Harm het gezamenlijk doel: “Al deze projecten dienen het doel dat mensen zich vrij kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. We werken allemaal aan oplossingen die de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken, veroorzaakt door het niet op elkaar aansluiten van het talentprofiel bij het vacatureprofiel.”

In groepjes werd de toepassing van skills in het onderwijs, BPV/stage, bedrijfsleven en arbeidsmarkt besproken. Dit leverde een aantal interessante quotes op:

“Het draait om de student of werkzoekende; die wil in z’n geheel gezien worden. Die heeft zoveel meer kwaliteiten dan alleen een afvinklijstje kennis.”

“De beste tool is goede loopbaanbegeleiding; dit help om een stap verder te komen. De professionals kunnen ontwikkelde tools daarbij inzetten als hulpmiddel.”

“Maatwerk is mensenwerk. Skills beoordelen is arbeidsintensief, daarbij moet je samen optrekken met bedrijven.”

“De veranderende rol van de docent: elke docent zou ook LOB-docent (loopbaanbegeleiding en -oriëntatie) moeten zijn.”

“Door zicht op gevraagde en aanwezige kwaliteiten groeit het zelfvertrouwen bij de werknemer en het vertrouwen bij de werkgever. Vervolgens kan de werkgever werk geven en de werknemer werk nemen.”

De tafelgesprekken duurden voort tijdens de lunch, waar velen onderling afspraken planden om verder in gesprek te gaan. Ook werd de wens geuit om vaker bij elkaar te komen en zo in het Noorden een learning community Skills te vormen.