Studenten waarderen sfeer en veiligheid

Studenten van Firda voelen zich veilig op school. De sfeer is goed en veruit de meeste studenten gaan met plezier naar hun opleiding, blijkt uit recente cijfers van de JOB-monitor 2024. Firda krijgt als school van de studenten een 6,6 als gemiddeld cijfer. Over hun eigen opleiding zijn zij nog iets meer tevreden, met gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer.

plaatje JOB.jpg

De JOB-monitor is het landelijke onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten. In totaal heeft 63 procent van de studenten van Firda de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een rapport op allerlei gebieden, van begeleiding en kwaliteit van docenten tot informatie over de studie en de werkplekken om rustig te studeren.

Firda ziet dit rapport als een nulmeting voor de gefuseerde school, om van hieruit - met studenten - gericht verder te werken aan verbetering. De school voegde dit jaar dan ook een aantal extra vragen toe over onderwerpen waarin Firda stevige ambities heeft. Hierbij ging het onder meer over de vrijheid om jezelf te kunnen zijn binnen de school. Dat zit goed, blijkt uit de antwoorden.

Op een aantal terreinen valt nog wel wat te verbeteren. In het gebruik van aangeschaft lesmateriaal bijvoorbeeld, want dat is en blijft – ook landelijk - lastig in het mbo. Lezen verdient meer aandacht, vinden ook studenten. En onze mbo’ers voelen zich over het algemeen net zoveel student als een hbo’er, maar merken dat de buitenwereld dit niet altijd zo ziet.

Trots

Een meerderheid is wel tróts op het mbo. Zo valt ook op dat studenten in Firda waardering hebben voor hoe docenten lesgeven en over de begeleiding. De stages en de begeleiding op de werkplek scoren bij zowel BOL als BBL eveneens goed.

Gemiddeld zijn de studenten van Firda best tevreden, blijkt uit deze cijfers. Hierin valt ook te lezen waar nog wél wat valt te verbeteren. Met deze informatie gaat Firda gericht aan de slag. Ambitie is om het gemiddelde rapportcijfer van de opleiding - nu een 6,8 - te laten groeien naar minimaal een 7,0.

Overall zijn de uitkomsten van Firda gelijk of hoger dan de uitkomsten van het landelijk gemiddelde van alle mbo-scholen. Landelijk komen de mbo-scholen gemiddeld uit op een rapportcijfer 6,5 voor de school en een 6,7 voor de opleiding. Firda scoort hiermee op beide rapportcijfers één tiende hoger.