Zorg en welzijn in gesprek met Firda: ‘Laat ons samenwerken’

In een werkveld dat zo divers is als de zorg, moeten opleidingen meer bieden dan routes die snel en rechtstreeks leiden naar een diploma. Dat vraagt eveneens om nauwe samenwerking van school en organisaties, maar liefst ook van verschillende sectoren in die zorg. En hierin kan Firda zorgen voor verbinding. Die boodschap kwam donderdag helder naar voren in een bijeenkomst van opleidingen voor zorg en welzijn met het werkveld. 

Werkconferentie Z&W

Van ouderenzorg tot klinische zorg en van welzijn tot thuiszorg… Uit allerlei organisaties waren donderdag professionals in Sneek bijeen om met Firda te verkennen of de plannen aansluiten bij de praktijk én of het nog beter kan. Dit is immers hét moment om samen iets nieuws op te bouwen, stelde Firda-directeur Ida van Marion. Zij is regisseur van domein ‘zorg en welzijn, waarin afspraken worden gemaakt over een gemeenschappelijke basis voor onderwijs op dit gebied in alle vijf mbo-colleges van Firda waar Z&W wordt aangeboden. 

Een op de drie studenten bij Firda volgt nu een opleiding, die is gericht op de zorg. Welgeteld 7250 studenten zijn dat in totaal, voor een sector die veel mensen nodig heeft, nu en in de toekomst. Een belangrijke uitdaging voor Firda, waarin twee scholen samen komen  die eerder – ook op dit gebied - met elkaar concurreerden. Van Marion: ‘Dat vraagt om veranderen met aandacht voor wat goed was en is, aan beide kanten.’   

Het vraagt ook om diversiteit in de uitvoering. Studenten komen immers vanuit heel verschillende routes bij Firda: jongeren vanuit het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld, bbl’ers die werken in de praktijk en hierbij een opleiding volgen, zij-instromers die hun loopbaan willen vervolgen in zorg of welzijn. Ook zijn er medewerkers die een kortere scholing of training willen volgen voor hun werk.  

Modern 

In een sector waarin veranderingen een constante zijn, waar krapte op de arbeidsmarkt merkbaar en voelbaar is én technologische innovaties noodzakelijk zijn, vraagt dit andere skills en andere accenten in de opleiding. ‘De gevraagde wendbaarheid, maar ook responsiviteit - kunnen schakelen op actuele vraagstukken en thema’s in de beroepspraktijk - zijn speerpunten in de onderwijsvisie van Firda’, vertelde Van Marion.  

Aan vier tafels gingen professionals uit zorg en welzijn en docenten van Firda vervolgens intensief aan de slag om een aantal principes voor het onderwijs onder de loep te nemen. Wat betekent ‘co-creatie’ in zorg en onderwijs?  Hoe geven we samen vorm aan begeleiding,  waar raken onderwijs en praktijk elkaar en wat kunnen we samen (anders) doen? Hoe verwerken we actuele en maatschappelijke thema’s in ons onderwijs? Welke rol kunnen studenten spelen in anders kijken en werken in zorgorganisaties?  

Hierin kwamen prachtige praktijkvoorbeelden naar voren en werden nieuwe ideeën geboren. Het concept van Firda voor ‘concentrisch’ onderwijs werd zeer goed ontvangen. Veel instellingen zien heil in starten vanuit een brede basis, van waaruit de zorgprofessional zich verder kan specialiseren naar een branche of functie. Ofwel: breed starten en smal uitstromen, maar ook met stapelbare mogelijkheden qua leerroute en ontwikkeling. Vooral wil het werkveld samen optrekken met Firda. ‘Kom naar de praktijk en laten we samen werken aan de vraagstukken van de toekomst’, dat was aan elke tafel hoorbaar. 

Echt samenwerken kan ook vaart geven. Zo ontstond aan een van de tafels het idee dat het zinnig kan zijn om kennis en misschien ook personeel uit te wisselen, nu mensen in de gehandicaptenzorg gemiddeld veel ouder worden en kennis uit de ouderenzorg hier ook goed is te gebruiken. Nu zijn dit gescheiden werelden. ‘Zo zie je maar’, stelde Ida van Marion. ‘Als we elkaar zien en delen waar we tegenaan lopen, kunnen we veel voor elkaar betekenen.’