Organisatie

Subsidies voor scholing

Subsidies en fiscale voordelen

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Op deze pagina vind je alle beschikbare subsidies voor scholing op een rij. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. 

Heb je vragen over een bepaalde subsidie of voor welke subsidie jij of jouw werknemer in aanmerking komt? Neem dan gerust contact op met Mèlanie Grijpstra via 06-18092703 of volwassenen@firda.nl

Doorzaam

Werkgever | Meerdere subsidies 

Doel: De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Thema's: loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën.

Doelgroep: Je komt als uitzendkracht in aanmerking voor de subsidie als je werkt in fase A/B of fase 1/2/3

Subsidie: 

 • Alles-in-1 voor uitzendkrachten: Na een coachingtraject wordt gekeken naar een passende cursus, opleiding of training. Hierbij geldt een maximale vergoeding van €2.500,00.
 • Het Nederlands taalbudget: Een tegemoetkoming van maximaal €1.500,00 om opleidingskosten te dekken, zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal leert.
 • Scholingsvouchers: Een vergoeding van maximaal €500,00 voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

Looptijd: Voor de meeste Doorzaam regelingen kunnen doorlopend aanvragen worden ingediend. Met uitzondering van Scholingsvouchers en het Nederlands Taalbudget. 

 • Scholingsvouchers: Sluitingsdata per periode 05-02-2024, 03-06-2024 en 23-09-2024
 • Nederlands Taalbudget: van 01-02-2024 tot en met 29-02-2024 en 01-07-2024 tot en met 31-07-2024.

Meer informatie

Kansen verzilveren in technisch vakmanschap

Werkgever | Werknemers | Meerdere subsidies | 31 aug. 2024

Doel: 

 •  De duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten of versterken 
 • Bijscholing voor werknemers die waarde toevoegt aan zijn of haar loopbaan
 • Omscholing voor werkzoekenden die buiten de sector Techniek of Bouw & Infra vandaan komen

Doelgroep: 

Ondernemers, werknemers of uitzendkrachten en werkzoekenden in Fryslân, Groningen of Drenthe binnen de CAO Bouw & Infra, Metalelketro of Metaal & Techniek.

 

Subsidie: 

 • School je personeel: Ondernemers kunnen per werknemer ontvang je maximaal €500,00. Dit is 50% van de kosten van de opleiding of cursus.
 • Ontwikkel jezelf: Werknemers kunnen minimaal €500,00 tot €1.000,00 subsidie aanvragen
 • Kom werken in Techniek en Bouw & Infra:  Werkzoekenden kunnen minimaal €750,00 tot €2.500,00 subsidie aanvragen. Met deze subsidie kan 50% van scholingskosten vergoed worden.

Meer informatie

Leerwerkbijdrage OOM

Werkgever | Leerwerkbijdrage | Maximaal €4.200,00 per jaar | 

Doel: Het stimuleren van erkende leerbedrijven om een leerling die een mbo-opleiding volt in dienst te nemen.

Doelgroep: Erkende leerbedrijven 

Subsidie: De leerwerkbijdrage OOM is een bijdrage voor het begeleiden van leerlingen, medewerkers of stagiaires bij erkende leerbedrijven. De bijdrage bedraag €2.700,00 tot €4.200,00 per leerling per jaar. 

Meer informatie

Noodfonds bij massaontslag (EGF)

Werkgever | Europese hulp  

Doel: Het EGF is een EU-instrument dat werknemers of zelfstandigen die hun werk verloren als gevolg van herstructureringen, te helpen bij het vinden van een nieuwe baan door vaardigheden en inzetbaarheid te verbeteren.

Doelgroep: Europese werkgevers en bedrijven

Subsidie: De Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ondersteunt sectoren en bedrijven waar meer dan 200 werknemers worden ontslagen. Daarnaast kunnen kleine of middelgrote ondernemingen van verschillende sectoren in dezelfde regio of verschillende regio's in dezelfde sector geholpen worden. Bedrijven of sectoren kunnen kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen. 

Meer informatie

Ontwikkelfonds Groei Vooruit

Werkgever en Werknemer| Europese hulp | tot en met december 2023 

Doel: Groei Vooruit is een initiatief in regio Zwolle van gemeenten, 4 provincies en het rijk in samenwerking met vakbonden, onderwijsinstellingen en andere bedrijven om inwoners te ondersteunen bij hun werk.

Doelgroep: Alle inwoners van arbeidsmarktregio Zwolle

Subsidie: Groei Vooruit kan gebruikt worden voor omscholing of bijscholing. Zowel werkzoekenden, werkgevers als werknemers kunnen gebruik maken van de regeling. Zo kunnen werkgevers het fonds gebruiken om bijscholing voor werknemers toegankelijk te maken. Werkzoekenden kunnen een gratis werkgesprek aanvragen waar verschillende opties besproken.

Meer informatie

O&O fonds Zeescheepvaart

Werkgever | Werknemer | Particulier | Meerdere subsidies 

Doel: O&O fonds heeft als doel het bevorderen, ontwikkelen en subsidiëren van activiteiten in de zeescheepvaart die gericht zijn op scholing, opleiding en vaktechnische voorlichting.

Doelgroep: Het fonds is voor werknemers, werkgevers en particulieren die geïnteresseerd zijn in de zeescheepvaart of aangesloten zijn bij de Sociaal Maritiem Werkgeversbond of Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart.

Subsidie: De activiteiten van het O&O fonds worden gefinancierd uit de premie-afdrachten van de aangesloten werkgevers en externe subsidies. De premie bedraagt voor een aangesloten werkgever in de Kleine Handelsvaart (VWH) 0,5 % van het SV-loon, voor een aangesloten werkgever in de Grote Handelsvaart (SMW) is dat 0,4 %. Bij externe subsidies kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds. 

Meer informatie

Opleiding volgen met WW-uitkering (UWV)

Particulier | Subsidie voor het volgen van een opleiding met een WW-uitkering 

Doel: Het doel van de subsidie is het mogelijk maken voor particulieren met een WW-uitkering om een opleiding te volgen.

Doelgroep: Particulieren met een WW-uitkering.

Subsidie: De subsidie maakt het mogelijk voor particulieren met een WW-uitkering om een opleiding te volgen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de WW-uitkering, dit kan verschillen per particulier. De subsidie heeft een doorlopende looptijd, dit betekent dat de subsidie het hele jaar door kan worden aangevraagd.

Meer informatie

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

Particulier | Subsidie voor het volgen van een opleiding met een Wajong, WIA of WW-uitkering 

Doel: Het doel van de subsidie is het mogelijk maken voor particulieren met een Wajong, WIA of WW-uitkering om een opleiding te volgen die bij een kansberoep past.

Doelgroep: Particulieren met een Wajong, WIA of WW-uitkering.

Subsidie: De subsidie maakt het mogelijk voor particulieren met een Wajong, WIA of WW-uitkering om een opleiding te volgen. De opleiding moet aansluiten op een kansberoep. Een kansberoep is een beroep die een goede kans op werk biedt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de WW-uitkering, dit kan verschillen per particulier. De subsidie heeft een doorlopende looptijd, dit betekent dat de subsidie het hele jaar door kan worden aangevraagd.

Meer informatie

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Werknemers in de IJsselmeervisserij | €5.000,00 maximaal | tot 1 jan. 2024

Doel: Het doel van de subsidie is de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritieme Technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Dit verhoogt de economische positie van het Maritiem Cluster Urk

Doelgroep: Voor werknemers in de IJsselmeervisserij. Werknemers (18+) die niet hoger geschoold zijn dan mbo en woonachtig en werkzaam zijn in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland of wonen in de gemeente Urk of Noordoostpolder. 

Subsidie: Het plafond van deze subsidie is al bereikt. Voor IJsselmeervisserij is er nog wel budget beschikbaar. Hiervoor stuur je een mail naar subsidieaanvragen@flevoland.nl

Meer informatie

Scholingsvoucher Metaal & Techniek (FNV)

Werknemer Metaal & Techniek | €1500,00  

Doel: Medewerkers binnen de sector Metaal & Techniek kunnen de voucher op verschillende manieren gebruiken om (bij) te leren.

Doelgroep: De scholingsvoucher is voor medewerkers in de Metaal & Techniek. 

Subsidie: De scholingsvoucher is voor medewerkers in de Metaal & Techniek. Met de voucher kan een opleiding of cursus tot €1500,00 vergoed worden. Een voorwaarde is dat de voucher niet gebruikt wordt voor scholing die bij dagelijkse werkzaamheden horen, die scholing hoort een werkgever te betalen. De voucher kan breed worden ingezet bijvoorbeeld voor een opfrisbeurt voor vakkennis, cursus tot lasser of een training Opkomen voor jezelf. 

Meer informatie

SLIM-regeling

Werkgevers | Verschillende aanvraagperiodes

Doel: Met de SLIM-subsidie wordt geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het kan hierbij gaan om loopbaan- en ontwikkeladviezen, opleidings- en ontwikkelingsplannen voor medewerkers, stimulering van kennis en vaardigheden en het bieden van een stageplaats voor een derdeleerweg-traject.  

Doelgroep: De subsidie is voor werkgevers van MKB-bedrijven. Mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden in het mkb en grote bedrijven uit de sector landbouw, horeca en recreatie kunnen de SLIM-subsidie aanvragen. 

Subsidie: Mkb-ondernemingen; per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen. Behalve bij het realiseren van een praktijkleerplaats, dan is de maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats € 2.700.

Samenwerkingsverbanden; De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 210.000. Per aanvraag kan door een samenwerkingsverband maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000.

Cijfers kunnen veranderen door de uitbreiding van de SLIM-regeling met het vervallen STAP. Hierdoor kan vanaf 2024 de regeling ook gebruikt worden voor individuele scholing. 

Meer informatie

Studiefonds Neeltje Buis

Particulieren | maximaal €2.500,00 per jaar | maximaal vier jaar ondersteuning

Doel: Het Studiefonds Neeltje Buis wil mensen helpen die hun studie vervroegd hebben moeten stoppen door omstandigheden. Dit wil de stichting doen de financiële drempel verlagen, waardoor gemotiveerde mensen een tweede kans op een studie krijgen die ze zonder hulp niet kunnen bekostigen.

Doelgroep: Het fonds is bedoelt voor mensen die door omstandigheden hun studie niet hebben afgemaakt en deze weer willen oppakken. Wanneer iemand hier niet de financiële middelen voor heeft kan de stichting hierbij helpen.

Subsidie: De stichting geeft een toekenning van maximaal €2.500,00 per jaar. Deze ondersteuning duurt maximaal vier jaar. 

Meer informatie

Opleidingsbudget STL

Werknemers binnen de CAO Beroepsgoederenvervoer | maximaal €3.000,00 

Doel: Door middel van het opleidingsbudget van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), komt er budget vrij voor vrijwel iedereen in de sector transport en logistiek. Het opleidingsbudget is bedoelt om werknemers in de sector transport en logistiek ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 

Doelgroep: STL heeft het opleidingsbudget beschikbaar gesteld voor vrijwel iedere werknemer in de sector transport en logistiek. Aan het opleidingsbudget zitten twee voorwaarden:

 • Je hebt een vast of tijdelijk contract voor minimaal 24 uur per week*
  • Wanneer je een contract voor minder dan 24 uur hebt, maar wel minimaal twee jaar in dienst kom je mogelijk wel in aanmerking.
 • Je draagt SOOB af (controleer je loonstrook of vraag dit na bij je werkgever)

Subsidie: Het opleidingsbudget van STL bedraagt tot €3.000,00. Dit budget biedt de mogeljikheid om je verder te ontwikkelen en door te groeien binnen de sector. Het opleidingsbudget kan gebruikt worden om te groeien in je huidige functie of je voor te bereiden op ander werk binnen de sector. Het gaat hierbij om opleidingen, trainingen, cursussen of workshops.

Meer informatie

Doorzaam voor uitzendkrachten

Doorlopend
Doorzaam heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Ben je uitzendkracht? Misschien kom je dan in aanmerking voor één van de subsidieregelingen van Doorzaam.


Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Extra ondersteuning bij een nieuwe baan

Tot en met 31 augustus 2024
Ben jij een Noordelijke ondernemer en biedt jij een zij-instromer een baan aan? Heeft jou toekomstige werknemer naast het inwerktraject extra begeleiding nodig om goed te functioneren? Met deze subsidie kun een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten tot een maximum van € 1.200,00.


Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Kom werken in de techniek en bouw & infra

Tot en met 31 augustus 2024
Droom jij van een baan in de metaal, techniek of bouw, maar ben je nog niet werkzaam in deze sector? Heb je daarvoor (om)scholing nodig? Met deze subsidie kun je 50% van de scholingskosten vergoed krijgen, met een maximum van € 2.500,00.                                                                                                  

Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Ontwikkel jezelf

Tot en met 31 augustus 2024. 
Ben jij werknemer of uitzendkracht bij een Noordelijke onderneming, val je onder de CAO Bouw & Infra, Metalelektro of Metaal & Techniek en wil jij je laten (bij)scholen? Leer je nieuwe vaardigheden en taken die van toegevoegde waarde zijn voor je eigen loopbaan of de onderneming waar je voor werkt? Vraag dan subsidie aan tot een maximum van € 1.000,00.


Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: School je personeel

Tot en met 31 augustus 2024. 
Opereer jij als Noordelijke ondernemer binnen de Bouw & Infra, Metalelektro, Metaal of Techniek? Investeer jij in scholing voor jouw personeel? Vraag 50% subsidie aan tot een maximum van € 500,00 per werknemer. Zo zorgen we samen voor toekomstbestendige scholing van het personeel in de branches.


Leerwerkbijdrage OOM

Doorlopend
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt. Het subsidiebedrag is € 2.300,00 tot € 3.800,00 per student (max. 5) per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute. Deze subsidie is stapelbaar met bijvoorbeeld de subsidieregeling praktijkleren.                                                                                                    

Levenlanglerenkrediet

Doorlopend
Wil je een opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op gewone studiefinanciering? Als je tussen de 30 en 57 jaar oud bent (bij aanvang studiejaar 2024-2025), kun je misschien toch geld lenen voor het betalen van het college-of lesgeld (alleen voor BOL-opleidingen). Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen met rente. Tot 30 jaar heb je recht op studiefinanciering.                                                                                                     

Nationale Zorgklas

Tijdelijk gesloten
Het kabinet heeft € 47,5 miljoen beschikbaar gesteld voor coronabanen en de voortzetting van scholing via de Nationale Zorgklas. Het gaat dan om crisisscholing en mbo-certificaten. Scholing via de Nationale Zorgklas is alleen voor mensen die al een relatie hebben met een werkgever in de zorg. Dit hoeft niet perse een arbeidsovereenkomst te zijn.                                                                                                  

Noodfonds bij massaontslag (EGF)

Doorlopend voor werkgevers en organisaties die vallen binnen de O&O fondsen
Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing.                                                                                                  

Ontwikkelfonds Groei Vooruit

Tot en met december 2023
Doen waar je goed in bent, waar je plezier in hebt, waarmee je het verschil kunt maken of waar je simpelweg gelukkig van wordt. En dat je hele werkende leven. Het kan alleen als je blijft leren en je talenten blijft ontwikkelen. Je kunt bij Groei Vooruit terecht voor een gratis loopbaangesprek als je nog niet weet hoe je verder moet, voor tips en tricks die je helpen naar werk, of voor een vergoeding van een (deel van de) kosten voor vakgerelateerde bij- of omscholing.


Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Doorlopend
De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds). Dit wordt ook wel het scholingsfonds of sectorfonds genoemd. Heb je een medewerker in dienst die een erkende opleiding wil volgen? Dan hoef je als werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de medewerker plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken verschillen per cao. 


O&O fonds Zeescheepvaart

Doorlopend
Voor werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart, kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Er kan een tegemoetkoming van 40% van de genormeerde cursuskosten kan worden opgevraagd.

                                                                                                      

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Doorlopend
Om kennis van medewerker up-to-date te houden kan de werknemer een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken. 


Opleiding volgen met WW-uitkering (UWV)

Doorlopend
Heb je een WW-uitkering en heb je een opleiding gevonden die bij je past? Dan kan je dit bespreken met je Adviseur Werk van het UWV. De Adviseur Werk kan ook helpen bij het vinden van de juiste opleiding. 


Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

Doorlopend
Heb jij op dit moment een WW, WIA of Wajong uitkering en wil je je graag omscholen richting een nieuw beroep? Bekijk dan de opleidingen richting kansberoepen. Als de Adviseur Werk van het UWV je aanvraag goedkeurt, kan je je opleiding kosteloos volgen. 

                                                                                     

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Alleen budget beschikbaar voor IJsselmeervisserij

Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Deze regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft. De hoogte van de tegoedbon is maximaal € 5.000,00 per aanvrager (voor de kosten die in aanmerking komen voor subsidie).


Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Doorlopend voor werknemers in de Metaalbewerking
Ben jij werkzaam in de metaal en is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.000,00 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding. De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal en Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training Opkomen voor jezelf.


Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn

Tot en met 31 augustus 2023.
Meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

                                                                                                     

SLIM-regeling

Meerdere tijdvakken in 2023
Via de SLIM-regeling wordt geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Denk hierbij aan:

 • loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • een opleidings- of ontwikkelplan voor medewerkers
 • stimulering van kennis- en vaardigheden
 • het bieden van een stageplaats voor een derde leerwegtraject.

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 • Kleine en middelgrote mkb-ondernemingen; elk jaar maart (1 t/m 30 maart) en september (1 t/m 8 september).
 • Grote bedrijven uit sectoren landbouw, horeca en recreatie; elk jaar van 1 tot en met 27 juli. 
 • Samenwerkingsverbanden; elk jaar van 1 tot en met 27 juli.                                                                                                   

Studiefonds stichting Neeltje Buis

Doorlopend.
Heb je niet de financiële middelen om te gaan studeren? Als de opleiding die je wilt volgen maatschappelijk relevant is, met perspectief op werk en inkomen of een startkwalificatie, dan kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal €2.500,00 per jaar via stichting Neeltje Buis. Je eerste studiejaar komt niet voor een vergoeding in aanmerking. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.


Subsidie op scholing aangesloten bij FCB of vallen onder CAO Kartonnage- en Flexibele verpakkingen

Doorlopend.
Als aangesloten bedrijf bij de stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB) of als individuele werknemer vallend onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen kun je een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector. Werkgevers krijgen 50% van de opleidingskosten vergoed en werknemers maximaal € 2.500,00 per jaar (inclusief btw) als het diploma is behaald of de volledige cursus met goed gevolg is doorlopen. 


Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg

Tot en met 1 januari 2024
Subsidie voor scholing van medewerkers van ziekenhuizen en categorale instellingen. Met deze subsidie kan je in aanmerking komen voor een vergoeding in in- en externe opleidingen, begeleiding, verletkosten en/of het in stand houden van opleidingsfaciliteiten.                                                                                                 

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Tijdelijk gesloten
Wil je 1 of meer van je medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling. Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750,00 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever).


Subsidieregeling praktijkleren

Aanvragen kan t/m 31 december 2023
Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgt in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

De regeling gaat opnieuw open van 2 juni 2023 tot en met 15 september 2023.


Subsidieregeling praktijkleren voor de derde leerweg

De opleiding start in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Aanvraagrondes:
van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur.
van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 12 januari 2024, 17:00 uur.
De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld.

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden aan werkzoekenden (ingeschreven bij het UWV), of werkenden die werkloos dreigen te worden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt in de derde leerweg, of overige deeltijdopleidingen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats. 

Let op: cumulatie van deze subsidie met andere subsidies voor dezelfde praktijkplaats is niet toegestaan.

                                                                                                   

Subsidieregeling stageplaatsen Zorg

Tot 1 augustus 2027
Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor het bieden van een stageplaats in de BOL en BBL. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het gaat om stageplaatsen voor mbo-opleidingen tot onder meer verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, pedagogisch medewerkers en dokters-, tandarts- en apothekersassistenten. Deze subsidie kan achteraf worden aangevraagd. Het subsidiebedrag verschilt per niveau en opleiding tot een maximum van € 2.700,00 per gerealiseerde stageplaats.


Tel mee met Taal

1 januari tot en met 29 februari 2024
Ook in 2024 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in scholing met betrekking tot basisvaardigheden van je werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taal- en rekenniveau lager dan 2F of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2. De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten. Het maximaal aan te vragen bedrag per jaar is € 125.000,00 per aanvrager en per cursist € 1.500,00.

Meer informatie

                                                                                                 

Regionale mobiliteitsteams (RMT)

Doorlopend
Dreig jij je baan te verliezen of ben jij je baan verloren? Bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19 of door automatisering? De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) helpen je bij het vinden van een nieuwe baan. Door heel Nederland kun je bij één van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) terecht als je je werk of inkomen kwijt bent. Of als je je werk dreigt kwijt te raken. De teams zijn er ook voor mensen in de bijstand en mensen die niet-uitkeringsgerechtigd zijn en helpen kosteloos om (ander) werk te vinden. 


Transitievergoeding bij ontslag

Doorlopend
Financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.


Voucherregeling ondernemerschap Flevoland

t/m 31 december 2023
De voucherregeling kan voor een bedrijf het verschil maken tussen stilstaan en groeien. Een voucher staat voor subsidie die ingezet kan worden om de onderneming verder te ontwikkelen, activiteiten uit te breiden om zo te groeien en de volgende stap te zetten. Een voucher vergoedt 50% van de gemaakte kosten.

Voucher Persoonlijke ontwikkeling (maximum van € 5000,00): Deze specifieke voucher is (alleen) voor de ondernemer van het bedrijf die zich persoonlijk wil ontwikkelen door middel van coaching, trainingen en cursussen zodat de ondernemer de juiste vaardigheden in huis heeft voor het nemen van de volgende stap.

Bekijk alle andere vouchers op de website van Horizon Flevoland.

                                                                                                     

Werktuig PPO

Doorlopend
Regeling voor permanente ontwikkeling in de creatieve en culturele sector. Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching.

 

Financiële steun aan nautische studenten via Koninklijk college Zeemanshoop

Doorlopend
Koninklijk college Zeemanshoop stelt renteloze leningen beschikbaar aan maritieme studenten.

                                                                                                     

Ontwikkelfonds Upgrade Jezelf

Tot 1 januari 2024
De arbeidsmarkt in Regio Zwolle verandert in een rap tempo. Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden van je medewerkers. Upgrade jezelf helpt werkgevers te investeren in werknemers voor vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte, om- her- of bijscholing. De subsidie is ook voor ZZP'ers.

                                                                                                      

Scholingsvouchers Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Tot 1 januari 2024
Ben je werkzaam bij een beveiligingsbedrijf die onder de CAO Particuliere Beveiliging valt, minimaal twee jaar werkzaam in de beveiligingsbranche en minimaal mbo-2 en maximaal mbo-4 geschoold? Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) vindt het belangrijk dat beveiligers de mogelijkheid krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen en biedt gratis scholingsvouchers aan ter waarde van maximaal € 2.000,-. De scholingsvouchers zijn geldig voor trainingen, cursussen en mbo-opleidingen die niet onder de verantwoording van de werkgever vallen.