Organisatie

Subsidies voor scholing

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Op deze pagina vind je alle beschikbare subsidies voor scholing op een rij. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. 

Heb je vragen over een bepaalde subsidie of voor welke subsidie jij of jouw werknemer in aanmerking komt? Neem dan gerust contact op met Mèlanie Grijpstra via 06-18092703 of volwassenen@firda.nl.

Subsidies per categorie

Doorzaam

Werkgever | Meerdere subsidies 

Doel: De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Thema's: loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën.

Doelgroep: Je komt als uitzendkracht in aanmerking voor de subsidie als je werkt in fase A/B of fase 1/2/3

Subsidie: 

 • Alles-in-1 voor uitzendkrachten: Na een coaching traject wordt gekeken naar een passende cursus, opleiding of training. Hierbij geldt een maximale vergoeding van €2.500,00.
 • Het Nederlands taalbudget: Een tegemoetkoming van maximaal €1.500,00 om opleidingskosten te dekken, zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal leert.
 • Scholingsvouchers: Een vergoeding van maximaal €500,00 voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

Looptijd: Voor de meeste Doorzaam regelingen kunnen doorlopend aanvragen worden ingediend. Met uitzondering van Scholingsvouchers en het Nederlands Taalbudget. 

 • Scholingsvouchers: Sluitingsdata per periode 03-06-2024 en 23-09-2024
 • Nederlands Taalbudget: van 01-07-2024 tot en met 31-07-2024.

Meer informatie

Financiële steun aan nautische studenten via Koninklijkcollege Zeemanshoop

Particulier | Doorlopend | Onderdeel van SMF

Doel: Het Weldadig Zeemansfonds ondersteunt instellingen die zich inzetten voor het welzijn van zeelieden met een financiële bijdrage. Daarnaast kunnen ook culturele initiatieven binnen de maritieme sector in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Ook stelt Zeemanshoop renteloze leningen beschikbaar aan maritieme studenten.

Doelgroep: Het fonds is bedoelt voor werknemers of studenten binnen de maritieme sector.

Subsidie: Subsidieaanvragen moeten voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Het betreft een project dat gericht is op de bevordering van het welzijn van Nederlandse zeelieden
 • Het betreft een cultureel project binnen het maritieme speelveld in Nederland
 • De aanvraag betreft een renteloze studielening voor een maritiem student in Nederland

Meer informatie

Kansen verzilveren in technisch vakmanschap

Werkgever | Werknemers | Meerdere subsidies | 31 aug. 2024

Doel: 

 •  De duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten of versterken 
 • Bijscholing voor werknemers die waarde toevoegt aan zijn of haar loopbaan
 • Omscholing voor werkzoekenden die buiten de sector Techniek of Bouw & Infra vandaan komen

Doelgroep: 

Ondernemers, werknemers of uitzendkrachten en werkzoekenden in Fryslân, Groningen of Drenthe binnen de CAO Bouw & Infra, Metalelketro of Metaal & Techniek.

Subsidie: 

 • School je personeel: Ondernemers kunnen per werknemer ontvang je maximaal €500,00. Dit is 50% van de kosten van de opleiding of cursus.
 • Ontwikkel jezelf: Werknemers kunnen minimaal €500,00 tot €1.000,00 subsidie aanvragen
 • Kom werken in Techniek en Bouw & Infra:  Werkzoekenden kunnen minimaal €750,00 tot €2.500,00 subsidie aanvragen. Met deze subsidie kan 50% van scholingskosten vergoed worden.

Meer informatie

Leerwerkbijdrage OOM

Werkgever | Leerwerkbijdrage | Maximaal €4.200,00 per jaar

Doel: Het stimuleren van erkende leerbedrijven om een leerling die een mbo-opleiding volt in dienst te nemen.

Doelgroep: Erkende leerbedrijven 

Subsidie: De leerwerkbijdrage OOM is een bijdrage voor het begeleiden van leerlingen, medewerkers of stagiaires bij erkende leerbedrijven. De bijdrage bedraag €2.700,00 tot €4.200,00 per leerling per jaar. 

Meer informatie

Levenlanglerenkrediet

Particulier | 30 tot en met 57 jaar | Lening 

Doel: Het Levenlanglerenkrediet maakt het mogelijk voor personen die niet langer in aanmerking komen voor studiefinanciering, om een lening aan te vragen voor een mbo BOL-opleiding, een hbo studie of een universitaire opleiding.

Doelgroep: Studenten tot en met 57 die niet in aanmerking komen voor reguliere studiefinanciering. 

Subsidie: Om in aanmerking te komen voor het Levenlanglerenkrediet moet u erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs). Of u doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo. Daarnaast kan het lesgeld niet volledig vergoed worden door een ander persoon of een instantie. Jaarlijks kan een bedrag dat gelijkstaat aan het lesgeld geleend worden. Over de lening dient ook rente betaald te worden, het rentepercentage in 2024 bedraagt 2,56% 

Meer informatie

Nederlandse Taalbudget - Doorzaam

Vanaf 1 juli t/m 31 juli | Nieuwe aanvraag ronde | €1500 

Doel: Het Nederlands Taalbudget biedt financiële ondersteuning aan uitzendkrachten met een taalbarrière, zodat zij hun Nederlandse taalvaardigheid kunnen verbeteren en daarmee beter kunnen functioneren op de werkvloer.

Doelgroep: Het programma is bedoeld voor laaggeletterden, arbeidsmigranten, statushouders en uitzendkrachten die moeite hebben met de Nederlandse taal en daardoor belemmeringen ervaren in hun werk.

Subsidie: Het Nederlands Taalbudget voorziet in een financiële ondersteuning van maximaal €1500 (excl. btw) per uitzendkracht, bedoeld voor opleidingskosten om de Nederlandse taalvaardigheid te vergroten.

Meer Informatie

Noodfonds bij massaontslag (EGF)

Werkgever | Europese hulp  

Doel: Het EGF is een EU-instrument dat werknemers of zelfstandigen die hun werk verloren als gevolg van herstructureringen, te helpen bij het vinden van een nieuwe baan door vaardigheden en inzetbaarheid te verbeteren.

Doelgroep: Europese werkgevers en bedrijven

Subsidie: De Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ondersteunt sectoren en bedrijven waar meer dan 200 werknemers worden ontslagen. Daarnaast kunnen kleine of middelgrote ondernemingen van verschillende sectoren in dezelfde regio of verschillende regio's in dezelfde sector geholpen worden. Bedrijven of sectoren kunnen kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen. 

Meer informatie

Ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Werkgevers | aanvragen van 2 t/m 30 september | maximaal €24.000,00 

Werkgevers kunnen de subsidie aanvragen van 2 t/m 30 september 2024 via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.

Doel: Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

Doelgroep: werkgever die statushouders in dienst heeft. De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Subsidie: De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde & vierde statushouder elk € 5.000 euro.

Meer informatie

O&O fonds Zeescheepvaart

Werkgever | Particulier | Meerdere subsidies 

Doel: O&O fonds Zeescheepvaart heeft als doel het bevorderen, ontwikkelen en subsidiëren van activiteiten in de zeescheepvaart die gericht zijn op scholing, opleiding en vaktechnische voorlichting.

Doelgroep: Het fonds is voor werknemers, werkgevers en particulieren die geïnteresseerd zijn in de zeescheepvaart of aangesloten zijn bij de Sociaal Maritiem Werkgeversbond of Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart.

Subsidie: De activiteiten van het O&O fonds worden gefinancierd uit de premie-afdrachten van de aangesloten werkgevers en externe subsidies. De premie bedraagt voor een aangesloten werkgever in de Kleine Handelsvaart (VWH) 0,5 % van het SV-loon, voor een aangesloten werkgever in de Grote Handelsvaart (SMW) is dat 0,4 %. Bij externe subsidies kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds. 

Meer informatie

Opleidingsbudget STL

Werknemers binnen de CAO Beroepsgoederenvervoer | maximaal €3.000,00 

Doel: Door middel van het opleidingsbudget van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), komt er budget vrij voor vrijwel iedereen in de sector transport en logistiek. Het opleidingsbudget is bedoelt om werknemers in de sector transport en logistiek ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 

Doelgroep: STL heeft het opleidingsbudget beschikbaar gesteld voor vrijwel iedere werknemer in de sector transport en logistiek. Aan het opleidingsbudget zitten twee voorwaarden:

 • Je draagt SOOB af (controleer je loonstrook of vraag dit na bij je werkgever)
 • Je hebt een vast of tijdelijk contract voor minimaal 24 uur per week*
  • Wanneer je een contract voor minder dan 24 uur hebt, maar wel minimaal twee jaar in dienst kom je mogelijk wel in aanmerking.

Subsidie: Het opleidingsbudget van STL bedraagt tot €3.000,00. Dit budget biedt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en door te groeien binnen de sector. Het opleidingsbudget kan gebruikt worden om te groeien in je huidige functie of je voor te bereiden op ander werk binnen de sector. Het gaat hierbij om opleidingen, trainingen, cursussen of workshops.

Meer informatie

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Werkgever | Ontwikkelen | Doorlopend

Doel: Zakelijke studiekosten om bestaande vakkennis op peil te houden zijn aftrekbaar. De studiekosten zijn aftrekbaar wanneer de kosten gemaakt worden in het belang van een onderneming. De kosten zijn niet aftrekbaar wanneer ze gemaakt worden om nieuwe kennis op te doen. 

Meer informatie

Opleiding volgen met WW-uitkering (UWV)

Particulier | Subsidie voor het volgen van een opleiding met een WW-uitkering 

Doel: Het doel van de subsidie is het mogelijk maken voor particulieren met een WW-uitkering om een opleiding te volgen.

Doelgroep: Particulieren met een WW-uitkering.

Subsidie: De subsidie maakt het mogelijk voor particulieren met een WW-uitkering om een opleiding te volgen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de WW-uitkering, dit kan verschillen per particulier. De subsidie heeft een doorlopende looptijd, dit betekent dat de subsidie het hele jaar door kan worden aangevraagd.

Meer informatie

Ontwikkelfonds Upgrade Jezelf

Werkgever| Investeer in werkgevers | Doorlopend

Doel: Ontwikkelfonds Upgrade Jezelf helpt werkgevers te investeren in hun werknemers. Daarnaast kunnen ZZP-ers het ontwikkelfonds gebruiken om in zichzelf te investeren. Het ontwikkelfonds ondersteund de missie Leven Lang Ontwikkelen en kan gebruikt worden voor vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven.

Doelgroep: Alle inwoners van arbeidsmarktregio Zwolle.

Subsidie: Ontwikkelfonds Upgrade Jezelf kan gebruikt worden voor omscholing of bijscholing. Het fonds vergoedt tot wel 50% scholingsvergoeding, van maximaal €2.500,00 per werknemer of €20.000,00 per jaar per werkgever.

Meer informatie

Ontwikkelfonds Groei Vooruit

Werkgever en Werknemer| Europese hulp | tot en met december 2023 

Doel: Groei Vooruit is een initiatief in regio Zwolle van gemeenten, 4 provincies en het rijk in samenwerking met vakbonden, onderwijsinstellingen en andere bedrijven om inwoners te ondersteunen bij hun werk.

Doelgroep: Alle inwoners van arbeidsmarktregio Zwolle.

Subsidie: Groei Vooruit kan gebruikt worden voor omscholing of bijscholing. Zowel werkzoekenden, werkgevers als werknemers kunnen gebruik maken van de regeling. Zo kunnen werkgevers het fonds gebruiken om bijscholing voor werknemers toegankelijk te maken. Werkzoekenden kunnen een gratis werkgesprek aanvragen waar verschillende opties besproken.

Meer informatie

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Werkgever |  Doorlopend | Meerdere subsidies | Meerdere sectoren

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds). Dit wordt ook wel het scholingsfonds of sectorfonds genoemd. Heb je een medewerker in dienst die een erkende opleiding wil volgen? Dan hoef je als werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de medewerker plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken verschillen per cao. 

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

Particulier | Subsidie voor het volgen van een opleiding met een Wajong, WIA of WW-uitkering 

Doel: Het doel van de subsidie is het mogelijk maken voor particulieren met een Wajong, WIA of WW-uitkering om een opleiding te volgen die bij een kansberoep past.

Doelgroep: Particulieren met een Wajong, WIA of WW-uitkering.

Subsidie: De subsidie maakt het mogelijk voor particulieren met een Wajong, WIA of WW-uitkering om een opleiding te volgen. De opleiding moet aansluiten op een kansberoep. Een kansberoep is een beroep die een goede kans op werk biedt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de WW-uitkering, dit kan verschillen per particulier. De subsidie heeft een doorlopende looptijd, dit betekent dat de subsidie het hele jaar door kan worden aangevraagd.

Meer informatie

Regionale mobiliteitsteam (RMT)

Particulieren | Kosteloos | Hulp bij het vinden van passend werk of passende scholing

Doel: Het RMT helpt werkzoekenden, mensen in de bijstand en niet-uitkeringsgerechtigden om passend werk te vinden. De hulp bestaat uit: begeleiding bij het zoeken naar werk, loopbaanadvies, scholing, praktijkleren en hulp bij schulden.

Doelgroep: Iedereen van 17 tot 67 die opzoek is naar (ander) werk. 

Subsidie: De assistentie van het RMT is kosteloos. Welke hulp wordt geboden hangt van de persoonlijke situatie af. Iedere hulp kan worden aangegrepen om iemand weer aan het werk te krijgen. Daarnaast kunnen ook werkgevers ondersteuning zoeken in het begeleiden van hun personeel naar ander werk.

Meer informatie

Scholingsvoucher Metaal & Techniek (FNV)

Werknemer Metaal & Techniek | €1500,00  

Doel: Medewerkers binnen de sector Metaal & Techniek kunnen de voucher op verschillende manieren gebruiken om (bij) te leren.

Doelgroep: De scholingsvoucher is voor medewerkers in de Metaal & Techniek. 

Subsidie: De scholingsvoucher is voor medewerkers in de Metaal & Techniek. Met de voucher kan een opleiding of cursus tot €1500,00 vergoed worden. Een voorwaarde is dat de voucher niet gebruikt wordt voor scholing die bij dagelijkse werkzaamheden horen, die scholing hoort een werkgever te betalen. De voucher kan breed worden ingezet bijvoorbeeld voor een opfrisbeurt voor vakkennis, cursus tot lasser of een training Opkomen voor jezelf. 

Meer informatie

Scholingsvouchers Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Beveiligers cao Particuliere Beveiliging | Maximaal €2.000,00  

Doel: Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) vindt het belangrijk dat beveiligers de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Door scholingsvouchers aan te bieden aan beveiligers worden trainingen, cursussen en mbo-opleidingen toegankelijker.

Doelgroep: De scholingsvouchers zijn voor beveiligers die werkzaam zijn bij een bedrijf die onder de cao Particuliere Beveiliging valt. Daarnaast moeten de beveiligers minimaal twee jaar werkzaam zijn in de beveiligingsbranche. 

Subsidie: Per beveiliger wordt er een bedrag van maximaal €2.000,00 beschikbaar gesteld. Dit bedrag kan worden ingezet voor trainingen, cursussen en mbo-opleidingen. Er gelden enkele uitzonderingen, zo kan de scholingsvoucher niet voor de volgende opleidingen gebruikt worden: VCA, EHBO, rijbewijs c, code 95, beveiliger 2, beveiliger 3, opleiding praktijkopleider en de plannersopleiding

Meer informatie

SectorplanPlus - Zorg & Welzijn

Werkgever |  Doorlopend | Meerjarige subsidie

Doel: SectorplanPlus is een meerjarige subsidie, met als doel het investeren in de professionals in zorg en welzijn. De subsidie moet het tekort aan zorgprofessionals terug dringen en zorgen dat de huidige professionals behouden blijven.

Doelgroep: SectorplanPlus richt zich op huidige en toekomstige zorgprofessionals. Het fonds zorgt ervoor dat toekomstige zorgmedewerkers kunnen worden opgeleid en helpt tevens mee aan het behouden van de huidige zorgmedewerkers.

Subsidie: De basis van SectorplanPlus zijn de programma's Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en het Investeringsakkoord Opleiden en Wijkverpleging (IOW). Het TAZ programma is bedoelt om toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te garanderen. Het IOW heeft als doel meer en anders te gaan opleiden door de toenemende zorgvraag in de wijkverpleging.

Meer informatie

SLIM-regeling

Werkgevers | 1 maart 2024, 3 juni 2024 en 2 september 2024*

Voor MKB-ondernemingen
Tijdvak 1: 1 maart 2024 09:00 t/m 28 maart 2024 17:00
Tijdvak 2: 2 september 2024 09:00 t/m 30 september 2024 17:00

Voor samenwerkingsverbanden en groot bedrijg in de landbouw-, horeca- of recratiesector
3 juni 2024 09:00 t/m 31 juli 2024 17:00

Doel: Met de SLIM-subsidie wordt geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het kan hierbij gaan om loopbaan- en ontwikkeladviezen, opleidings- en ontwikkelingsplannen voor medewerkers, stimulering van kennis en vaardigheden en het bieden van een stageplaats voor een derdeleerweg-traject.  

Doelgroep: De subsidie is voor werkgevers van MKB-bedrijven. Mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden in het mkb en grote bedrijven uit de sector landbouw, horeca en recreatie kunnen de SLIM-subsidie aanvragen. 

Subsidie: Mkb-ondernemingen; per aanvraag kan er maximaal € 25.000,00 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000,00 subsidie aanvragen. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000,00 of meer bedragen. Behalve bij het realiseren van een praktijkleerplaats, dan is de maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats € 2.700,00.

Samenwerkingsverbanden; De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 210.000,00. Per aanvraag kan door een samenwerkingsverband maximaal € 500.000,00 subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000,00.

Cijfers kunnen veranderen door de uitbreiding van de SLIM-regeling met het vervallen STAP. Hierdoor kan vanaf 2024 de regeling ook gebruikt worden voor individuele scholing. 

Meer informatie

Studiefonds Neeltje Buis

Particulieren | maximaal €2.500,00 per jaar | maximaal vier jaar ondersteuning

Doel: Het Studiefonds Neeltje Buis wil mensen helpen die hun studie vervroegd hebben moeten stoppen door omstandigheden. Dit wil de stichting doen de financiële drempel verlagen, waardoor gemotiveerde mensen een tweede kans op een studie krijgen die ze zonder hulp niet kunnen bekostigen.

Doelgroep: Het fonds is bedoelt voor mensen die door omstandigheden hun studie niet hebben afgemaakt en deze weer willen oppakken. Wanneer iemand hier niet de financiële middelen voor heeft kan de stichting hierbij helpen.

Subsidie: De stichting geeft een toekenning van maximaal €2.500,00 per jaar. Deze ondersteuning duurt maximaal vier jaar. 

Meer informatie

Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang

Werkgever | Maximaal € 10.056

Doel: Het doel van deze al eerder aangekondigde nieuwe regeling is de inzet en doorontwikkeling van groepshulpen bij geregistreerde kindercentra te stimuleren.

Doelgroep: De subsidie kan worden aangevraagd door de houders van geregistreerde kindercentra als bedoeld in de wet Kinderopvang. Subsidie kan worden aangevraagd voor de inzet en doorontwikkeling van groepshulpen met een arbeidsovereenkomst bij geregistreerde kindercentra.

Subsidie: Indien het subsidieplafond niet wordt overschreden, bedraagt de subsidie per aanvrager: het maximumbedrag van € 10.056 vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage van de groepshulp.

Deze subsidie kan gecombineerd worden met de subsidieregeling praktijkleren derde leerweg.

Subsidie op scholing FCB of CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen

Werkgever |  Doorlopend | Maximaal €2.500,00 

Doel: De stimuleringsregeling van de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen (FCB), is bedoelt om een bijdrage te leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

Doelgroep: Bedrijven die zijn aangesloten bij FCB en individuele werknemers die vallen onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.

Subsidie: Werknemers kunnen gebruik maken van een vergoeding van maximaal €2.500,00 voor een opleiding, training of cursus die wordt uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider. De subsidie wordt uitgekeerd als het diploma is behaald of wanneer kan worden aangetoond dat de volledige cursus is doorlopen.

Meer informatie

Subsidieregeling stageplaatsen Zorg

Werkgever | maximaal €2.700,00 

Doel: De subsidieregeling is bedoelt om het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg te stimuleren. Daarnaast zorgt de regeling ook voor het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. 

Doelgroep: De regeling is voor zorgaanbieders die stageplaatsen aanbieden in de BOL en BBL. Het gaat om stageplaatsen voor mbo-opleidingen tot onder meer verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, pedagogisch medewerkers en dokters-, tandarts- en apothekersassistenten. 

Subsidie: Het subsidiebedrag verschilt per niveau en opleiding tot maximaal €2.700,00 per gerealiseerde stageplaats. De subsidie kan achteraf worden aangevraagd.

Subsidieregeling praktijkleren derde leerweg

Werkgever | Van 4 november tot 29 november  | maximaal €2.700,00

Doel: De subsidieregeling praktijkleren derde leerweg is een tegemoetkoming voor erkende leerbedrijven, die een student begeleiden die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Deze regeling stimuleert de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden. 

Doelgroep: Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen wanneer er een praktijk- of werkleerplaats wordt aangeboden. De doelgroep is verbreed naar personen die betaald werk verrichten en werkzoekenden

Subsidie: De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken. Voor het beschikbaar stellen van een praktijkplaats geldt een maximale vergoeding van €2.700,00.   

Informatie 

Subsidieregeling praktijkleren BBL

Werkgever | Aanvragen vanaf 03-06-2024 | maximaal €2.700,00 per student

Doel: De subsidieregeling praktijkleren is er om te zorgen dat personeel beter wordt opgeleid waardoor werknemers beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

Doelgroep: Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen wanneer er een praktijk- of werkleerplaats wordt aangeboden. 

Subsidie: De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die werkgevers maken voor de begeleiding van een student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding komen voor de subsidie in aanmerking. Hierbij gaat het om een tegemoetkoming van €2.700,00 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
Stel, je hebt 3 studenten die een BBL-opleiding volgen en die 40 weken begeleid worden. Dan heb je als werkgever na afloop van het schooljaar dus recht op maximaal 3 x € 2.700,00 = € 8.100,00. 

Informatie 

Tel mee met Taal

Werkgever | nieuw tijdvak: nog niet bekend | maximaal €1.500,00

Doel: Tel mee met Taal biedt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Hiermee wordt laaggeletterdheid verminderd of voorkomen. 

Doelgroep: Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen de subsidie aanvragen. 

Subsidie: Werknemers kunnen een subsidie aanvraag doen van maximaal €125.000,00 of €1.500,00 per cursist. Hierbij gaat het om een maximale vergoeding van 67% per activiteit, er geldt een eigen bijdrage van 33%. Voor ouders gelden gelijke bedragen behalve het bedrag per cursist, dit is voor ouders €600,00.

Meer informatie

Transitievergoeding bij ontslag

Particulier | Doorlopend | Maximaal €94.000 bruto

De transitievergoeding bij ontslag is een financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Meer informatie

Veiligheidstrainingen voor Visserijofficieren Urk

Vanaf mei | € 100.000,00

Doel: We willen onze vissers een helpende hand bieden, zowel in economisch opzicht als voor de leefbaarheid van onze gemeenschap.

Doelgroep: Het bedrag is bedoeld voor vissers wonend en werkend in de gemeente Urk die zich willen bijscholen in hun vakgebied.

Subsidie: De subsidie is beschikbaar voor trainingen zoals (PSCRB) en (AFF). Het (RMT) beoordeelt aanmeldingen voor de subsidie.

Meer informatie

Vergoeding of bijdrage aan SFB

Werkgevers en medewerkers | Voor 1 oktober 2024

Doel: Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB) heeft als voornaamste doel werkgevers en medewerkers in de bakkerijsector te ondersteunen door middel van diverse financiële bijdragen en subsidies. Deze initiatieven zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en groei binnen de sector, met speciale aandacht voor opleidingen, trainingen en stages.

Doelgroep: De doelgroep van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf bestaat uit werkgevers en medewerkers actief in de bakkerijsector. Dit omvat zowel leerbedrijven als bbl-leerlingen, bedrijven die snuffelstages aanbieden, en medewerkers die streven naar persoonlijke en professionele groei binnen de (banket)bakkerij.

Subsidieoverzicht: Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf biedt verschillende subsidies en bijdragen aan de bakkerijsector, waaronder de Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (BPV), startersbijdragen voor bbl-leerlingen, bijdragen voor snuffelstages en persoonlijke opleidingsvouchers. Deze subsidies zijn bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan leerbedrijven, bbl-leerlingen, bedrijven die snuffelstages aanbieden, en medewerkers die willen investeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Meer informatie

Voucherregeling ondernemerschap Flevoland

Tijdelijk gesloten 

t/m 31 december 2023
De voucherregeling kan voor een bedrijf het verschil maken tussen stilstaan en groeien. Een voucher staat voor subsidie die ingezet kan worden om de onderneming verder te ontwikkelen, activiteiten uit te breiden om zo te groeien en de volgende stap te zetten. Een voucher vergoedt 50% van de gemaakte kosten.

Voucher Persoonlijke ontwikkeling (maximum van € 5000,00): Deze specifieke voucher is (alleen) voor de ondernemer van het bedrijf die zich persoonlijk wil ontwikkelen door middel van coaching, trainingen en cursussen zodat de ondernemer de juiste vaardigheden in huis heeft voor het nemen van de volgende stap.

Bekijk alle andere vouchers op de website van Horizon Flevoland.

Meer informatie                        

Werktuig PPO

Werkgever | Doorlopend | Maximaal €2.000,00

Doel: Werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) ondersteunt werknemers in de creatieve of culturele sector met ontwikkelen. Professionele ontwikkeling is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid en het verdienvermogen in deze sectoren. Wanneer een werknemer bereidt is om hierin te investeren helpt Werktuig PPO mee.

Doelgroep: PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. 

Subsidie: PPO financiert een derde van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van €2.000,00. Hierbij gaat Werktuig PPO er vanuit dat een werkgever ook een derde betaalt en dat de werknemer het resterende bedrag betaalt.

Meer informatie

Werkvoucher energietransitie

Bedrijven in de gemeente Leeuwarden | € 5000,00

Doel: het stimuleren en ondersteunen van werkgevers om zij-instromers en/of werkzoekenden een duurzaam arbeidscontract aan te bieden en deze nieuwe werknemers door een bij- of omscholingstraject op te leiden binnen deze belangrijke beroepssector.

Doelgroep: werkgevers binnen de gemeente Leeuwarden

Subsidie: De vraag naar vakmanschap in de energietransitie is groot. Bedrijven hebben vakkrachten nodig om panden te isoleren, zonnepanelen te leggen of advies te geven. Vanuit het ‘Inflatiepakket voor ondernemers’ is vanaf nu een werkvoucher energietransitie beschikbaar. Deze voucher is bedoeld voor werkgevers die banen kunnen bieden die in direct verband staan met de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan energieadviseurs en uitvoerende functies als monteur pv-panelen, monteur warmtepompen en isolatiemedewerkers.

Meer informatie