Volwassenenonderwijs

Erkende kwaliteit

Jouw scholing in goede handen

Bij Firda voor Volwassenen staat kwaliteit hoog in het vaandel. We zijn trots op onze diverse keurmerken die dit bevestigen.

  • Keurmerk NRTO

    Firda voor Volwassenen B.V. heeft sinds 2022 het keurmerk van de NRTO; de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Wij conformeren ons aan de gedragscode van de NRTO, waarvan de beginselen zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid zijn.

  • Keurmerk Blik op Werk

    Jouw scholingsvraag is bij ons in goede handen. Firda voor Volwassenen B.V. is namelijk opgenomen in de online bedrijvengids van Blik op Werk. Het keurmerk Blik op Werk is een kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die zich bezig houden met o.a. scholing en opleiding, sociale activering, diagnose, onderzoek en loopbaanoriƫntatie, jobcoaching en inburgeringcursussen. Met dit keurmerk Blik op Werk onderscheiden wij ons van andere dienstverleners. Het keurmerk maakt kwaliteit en betrouwbaarheid op eenduidige wijze inzichtelijk en biedt garantie op kwaliteit. Onze organisatie wordt jaarlijks getoetst om te bewaken of wij nog aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk voldoen.

  • Registratie CRKBO

    Firda voor Volwassenen is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De registratie in het CRKBO houdt in dat wij aan de kwaliteitscode voor (kort) beroepsonderwijs voldoen. Voor onze klanten betekent dit een blijvende garantie van de kwaliteit van zowel onze mbo- als de brancheopleidingen. Bovendien kunnen we onze opleidingstrajecten hierdoor BTW-vrijgesteld aanbieden.

Erkend leerbedrijf

Daarnaast is Firda voor Volwassenen B.V. een erkend leerbedrijf.

Klacht
Wij doen ons uiterste best om in onze dienstverlening de kwaliteit te realiseren die je van ons mag verwachten. Als je toch niet tevreden bent dan kun je schriftelijk een klacht bij ons indienen. 

Voorwaarden
Op de leveringen en diensten van Firda voor Volwassenen B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Financieel reglement
In het financieel reglement van Firda voor Volwassenen B.V. vind je alle informatie over betaling van je opleiding, verlengingsmogelijkheden, restitutiebeleid, regeling studieonderbreking, procedure op- en afstroom.