25 Jaar samenwerken in volwassenenonderwijs: ‘Leer jezelf het leven door!’

Onderwijs, overheid en partners in het werkveld moeten nauw samenwerken om mensen een leven lang aan het leren te krijgen. Dat is hard nodig, in een wereld die snel verandert. Daarom draaide het feest voor ’25 jaar Volwassenenonderwijs’ bij Firda woensdag dan ook vooral om het investeren in relaties, mét oog voor de inhoud.

25 jaar

Ruim honderd gasten - vooral van overheden en partners - vierden op locatie Anne Wadmanwei van Firda dat ROC Friese Poort zo’n 25 jaar geleden begon met bedrijfsopleidingen. Dat was een heel andere tijd, stelde voormalig directeur Paul Molenaar in een van de workshops. Zo was het indertijd soms lastig om bínnen de FP-scholen iedereen op één lijn te krijgen. ‘Dan word ik best blij van wat ik nu zie op de website van Firda. Ik denk: bij Firda vind je de toekomst!’

Dat is ook de inzet, stelde directeur Saskia Visser van Firda voor Volwassenen. ‘Ons onderwijs is nu veel meer dan het aanbieden van een cursus. We zoeken het overleg om mét het werkveld te komen tot onderwijs dat is toegesneden op de doelgroep.’ Daarin ligt ook een grote vraag van de samenleving, aldus bestuurslid Alice Muller van Firda: ‘Als we ’t samen doen, liggen er nog heel veel kansen om volwassenen op een passende manier aan het werk te krijgen én te houden.’

Gouden medaille

Henk de Jong, trainer van SC Cambuur, ziet een ‘gouden medaille voor de toekomst’ liggen als Firda en zijn club straks beide werken in het nieuwe stadion in Leeuwarden. ‘Deze school is zo breed, dat we elkaar op allerlei vlakken verder kunnen helpen.’ Dat kan zitten in onderwijs, maar ook in persoonlijke ontwikkeling. Zo kiest De Jong zelf bewust voor een positieve houding, ook als het tegenzit. ‘Een goed mens willen zijn, dat krijg je terug…’

Die aandacht voor persoonlijke ontwikkeling krijgt veel aandacht bij de club, vertelde Fedrik Houtstra van Cambuur. Hier zit een overeenkomst met Firda. Als Hoofd Opleiding let Houstra erop dat jonge spelers meer doen dan voetballen. ‘Omgaan met stress en verlies, dat hoort er bij als je een prof wil worden. Maar veel jongens halen het profvoetbal niet. Dan moeten ze zich ook in de samenleving kunnen redden met wat ze hebben geleerd in de tijd bij ons.’

Veerkracht

Die samenleving verandert snel. Dat zal ook zo blijven, voorspelde Jeltje Talen, door bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing, globalisering, technologie en transities in energie, klimaat en meer. Dan móeten mensen zich wel blijven ontwikkelen om hun veerkracht te vergroten en adequaat te kunnen reageren, stelde Talen.

Zij is verbonden aan het lectoraat LLO bij Windesheim en bracht in kaart wat nodig is. ‘Dan draait het steeds om nieuwe kennis en vaardigheden in nieuwe banen en structuren.’ Dat vraagt om samenwerken, ook al is dat soms complex. Dat vraagt om interesse in het perspectief van de ander én om tijdig evalueren en bijstellen als dat nodig is. Maar hou ook voor ogen dat het soms beter is om ‘t níet samen te doen. Talen: ‘Bekijk altijd of een opgave erom vraagt.’

Geslaagd

In een tweede workshop kwamen allerlei voorbeelden voorbij van geslaagde samenwerking. Janneke Gietema, HR-coördinator van Zorggroep Hof en Hiem, vertelde onder meer dat scholing door Firda helpt om medewerkers slimmer met techniek om te laten gaan en dat zorgt er misschien voor dat mensen langer in de zorg willen werken. ‘Het gaat niet meer alleen om opleiden, maar ook om zorgen dat je medewerkers behoudt.’

Firda heeft veel in huis om een grote impact te maken in de regio, aldus wethouder Marianne Poelman van Súdwest-Fryslân: ‘Maar dan hebben we best nog wat te doen in de verbinding en elkaar leren kennen en begrijpen.’ In de techniek gaat dat veelbelovend en werken we al op diverse manieren samen, vertelde directeur Marc Mulder van Pranger-Rosier. Een voorbeeld is Takomst yn tûke technyk. Student Bram den Engelse volgt een BBL-opleiding via Technicnoord en wil zich verder ontwikkelen in mechatronica. Hij ziet mooie kansen binnen het ICD in Drachten.

Ook Folkje Sjoerdsma van Humain’r, dat in Leeuwarden werkt aan slimme toepassingen van AI en ‘voice technology’, is enthousiast over de mbo Praktijkverklaring die medewerkers door een alternatieve route bij Firda konden halen. ‘Zoiets vraagt om samen zoeken buiten de gebaande paden.’ Dan kan er veel. En dat alles volgens het Firda-motto zoals dat bij de start van deze workshop werd bezongen door Toos Tadema met Evert Bossema op piano: ‘Leer jezelf het leven door.’

Firda voor volwassenen 25 jaar

Firda voor Volwassenen 25 jaar

Bekijk hier de video.