Firda en Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken samen aan meer goed geschoolde zorgmedewerkers

Hoe houden we voldoende goed opgeleid personeel voor de zorg? Deze vraag hebben Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en Firda gezamenlijk opgepakt. Het resultaat is een flexibel ‘certificatencarrousel’ voor het volwassenenonderwijs. Speciaal bestemd voor mensen die graag in de sector Zorg en Welzijn willen werken en een alternatief zoeken voor een volledige mbo-opleiding. Kwalitatief goed opgeleide medewerkers kunnen zo snel aan de slag.

Samenwerken aan meer goed geschoolde zorgmedewerkers

Hetty Bolt, adviseur Leren en Ontwikkelen bij ZONL, vertelt over de problematiek in de zorg: ‘Vanwege de vergrijzing is er meer vraag naar zorg. Maar ook zorgmedewerkers worden ouder en gaan met pensioen. Daarnaast is er ontgroening: er zijn te weinig jongeren geboren om nu in de zorg te werken. Bij ZONL kunnen we de vacatures nog redelijk bemensen, maar in de nabije toekomst wordt dat anders. Dat willen we voor zijn. Het is belangrijk dat we mensen sneller bevoegd en bekwaam krijgen.’

Lage drempel
ZONL en Firda hebben de handen ineengeslagen om hier iets aan te doen. Eilke Oosterhoff, expertdocent bij Firda, pionierde al geruime tijd bij ROC Friese Poort met onderwijsontwikkeling voor zorg en welzijn. Ze vertelt: ‘Er zijn best veel mensen die in de sector zorg & welzijn willen werken. Denk aan zij-instromers, herintreders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een migratieachtergrond. Maar soms zien zij ertegenop om een volledige mbo-opleiding te volgen. Voor deze mensen hebben we de drempel verlaagd.’

Mbo-certificaten
In een landelijke denktank zijn alle kwalificatiedossiers Zorg en Welzijn doorgenomen. Eilke: ‘Deze hebben we samen met het werkveld in arbeidsmarktrelevante leereenheden opgedeeld.  De leereenheden hebben we voorgelegd aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap met het verzoek er een mbo-certificaat aan te verbinden.’ Hetty: ‘Dat was voor hen een enorme klus, want in zowel zorg als onderwijs gelden veel regels en procedures. Maar het is gelukt. Van alle kanten was er de flexibiliteit en openheid om het regelen.’

Kwaliteit
‘Kwaliteit staat voorop’, zegt Eilke. ‘We leiden op voor erkende mbo-certificaten die bij Duo geregistreerd worden, net als een diploma. Ook voor mensen die al in de sector werken en willen doorstromen, zijn de certificaten interessant.’ Hetty: ‘Nederland is nog erg diplomagericht: als je geen diploma hebt, heb je geen waarde. Die tijd gaat veranderen. We maken kennis en vaardigheden gemakkelijker toegankelijk. En we kijken meer naar wat mensen al weten en kunnen, zonder dat dit aantoonbaar is met een diploma. Die flexibiliteit, met behoud van kwaliteit, is echt nodig voor de zorg van de toekomst.’

Interesse?
In november stelt ZONL tien vacatures open voor mensen die erkende certificaten op mbo-niveau 3 willen behalen en bij ZONL willen werken. Loopt de pilot goed, dan verwachten we in de toekomst vier instroommomenten per jaar. Heb je interesse? Stuur een mail naar opleidingen@zorggroep-onl.nl. Heb je interesse voor de certificatencarrousel bij een andere zorginstelling? Meld je dan aan voor de open inschrijving via volwassenen@firda.nl.