Terugblik op het jaar 2023

De Kerstdagen staan voor de deur. Een mooi moment om stil te staan bij het jaar 2023. Voor Firda voor Volwassenen heeft dit jaar in het teken gestaan van de arbeidsmarktopgaves die spelen in onze regio. De wereld om ons heen is in beweging en het werk wat we doen, verandert steeds sneller.

De ambities op het gebied van klimaat, energie en huisvesting zijn groot. Tegelijkertijd zien we dat er een tekort aan vakmensen is om deze ambities waar te maken. Ook zien we dat er nog mensen aan de kant staan die moeite hebben om de veranderende arbeidsmarkt bij te benen of die nieuw in Nederland zijn en zich nog moeten ontwikkelen om de aansluiting te vinden in de Nederlandse samenleving. Firda voor Volwassenen heeft samen met partners in de regio een breed scala van, speciaal voor de doelgroep volwassenen ingerichte, opleidingstrajecten en trainingen verzorgd, om inwoners van onze regio in staat te stellen zich voortdurend te blijven ontwikkelen.

De fusie tussen Friesland College en ROC Friese Poort heeft het afgelopen jaar impact gehad. Door deze fusie kunnen wij – nu en in de toekomst – zorgen voor goed en eigentijds mbo-onderwijs aan volwassenen. Het is de ambitie van Firda om een krachtige bijdrage te leveren aan de brede welvaart van de regio. Firda stelt studenten dan ook in staat om door onderwijs te volgen duurzame loopbanen te verkrijgen en zich te ontwikkelen tot wendbare vakmensen. We bieden flexibel en toekomstgericht beroepsonderwijs (formeel en non-formeel) voor volwassenen, wat bijdraagt aan Leven Lang Ontwikkelen in Friesland, Flevoland en omstreken. Ook draagt ons onderwijs bij aan een leer- en kennisinfrastructuur die aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt. Onze expertise zetten we in binnen de regionale arbeidsmarkt en delen we graag met ons netwerk. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

In november bestond Firda voor Volwassenen (en haar voorlopers) 25 jaar. Ik ben er erg trots op dat wij al 25 jaar volwassenenonderwijs mogen verzorgen in Friesland en Flevoland. Dit jubileum hebben we dan ook gevierd met ons team en willen we in 2024 graag vieren met onze partners in de regio.

Ik wens iedereen een voorspoedig en gezond 2024 toe met veel aandacht voor je eigen ontwikkeling en die van de mensen om je heen!

Hartelijke groet,
Saskia Visser
Directeur Expertisecentrum LLO en Firda voor Volwassenen