De CZO-erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is een vervolgopleiding voor de verzorgende (ig). 

Je wilt de zorg van een groep cliënten coördineren. Dat leren we je tijdens de opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. De opleiding bestaat uit verschillende, op zichzelf staande, onderdelen. Aan de hand van drie thema’s ontwikkel je je tot eerst verantwoordelijk verzorgende. Ieder thema heeft een bepaalde focus, zoals: aandacht voor het plannen van zorg, communicatie met de cliënt en zijn/haar naasten, maar ook groepsprocessen en vakdeskundigheid. Verder kom je alles te weten over het cliëntsysteem, zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering.

Op uitvoerend niveau ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de totale zorg aan de cliënt zoals vastgelegd in het zorgleefplan: van opname tot aan overplaatsing of overlijden. Bij de uitoefening van deze taken ben je erop gericht om persoonsgerichte zorg te realiseren. Je stelt voortdurend de kwaliteit (mentaal en lichamelijk welbevinden) van leven van de cliënt centraal en je begeleidt de cliënt bij het behouden van de eigen regie en autonomie over zijn leven. Niet de beperking wordt centraal gesteld bij het bieden van zorg, maar de individuele behoeften van de cliënt en diens naasten die betrekking hebben op alle domeinen van het leven in een prettig woon- en leefklimaat.

Programma opleiding
Het programma van de opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is vormgegeven op basis van het deskundigheidsgebied en de eindtermen. Deze staan beschreven in het document opleidingseisen eerst verantwoordelijk verzorgende deskundigheidsgebied en eindtermen (CZO). De eindtermen zijn opgesteld met behulp van de CanMEDS competentiegebieden en omvatten:

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Kennis en wetenschap
 • Maatschappelijk handelen
 • Organisatielidmaatschap
 • Professionaliteit

Eigen werkpraktijk
Tijdens lesdagen oefen en toets je de vaardigheden met actieve werkvormen. Wat je in de theorie hebt geleerd, breng je direct in de praktijk op je stage/werkplek.

  brancheopleiding

  Startdata

  Leeuwarden ZW
  nader te bepalen

  Kosten

  Bekijk via de verschillende tabbladen alle informatie over de kosten.
  Scholingskosten
  Scholingskosten
  € 2.135,00
  Lesmateriaal
  inclusief
  Verbruiksmateriaal
  inclusief
  Examenkosten
  exclusief
  Prijs
  € 2.135,00
  BTW
  vrijgesteld

  Je vraagt zelf je examen aan bij CZO. Je betaalt hiervoor € 85,-. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

  Studielast

  Brancheopleiding

  Dit is een brancheopleiding. Een praktijkgerichte vakopleiding met een officieel erkend branchediploma. Je hebt (meestal) geen stage. Je bent daardoor sneller klaar met je opleiding. 

  Toelating

  • Je bent in het bezit van een mbo-diploma Verzorgende IG op niveau 3 of vergelijkbaar functioneringsniveau
  • Je hebt minimaal een jaar werkervaring als verzorgende
  • Je hebt een stage- of werkplek voor minimaal 20 uur per week

  Het traject start bij voldoende deelname.

  Groep firda

  Firda voor Volwassenen

  • (dichtbij) leren in de praktijk
  • meerdere startmomenten
  • ook in de avonduren naar school
  • versneld je diploma behalen
  • keuze uit groot scholingsaanbod
  • studeren met volwassenen

  Onderwerpen

  • methodisch werken
  • coördinatie en communicatie
  • professionalisering en zorgvernieuwing
  Quote volwassenen

  De motivatie van docenten en studie(vak)genoten zorgt voor een goede sfeer.

  Student uit het volwassenenonderwijs

  Examen en einddocument

  Het examen is een Proeve van Bekwaamheid. Je laat dan zien wat je hebt geleerd. Dit doe je op school en op je werkplek.

  firda visie

  Altijd een vestiging bij jou in de buurt

  Firda heeft diverse vestigingen in Friesland en Flevoland. Zo is er altijd een vestiging bij jou in de buurt. Bij de opleidingsinformatie lees je op welke locatie(s) je kunt starten.

  Aan het werk

  Voor de start van de opleiding regel je zelf een stage- of werkplek bij een erkend leerbedrijf voor je beroepspraktijkvorming. Heb je al een werkgever? Soms zijn daar ook mogelijkheden. Je werkt minimaal 20 uur per week. 

  Als je klaar bent met deze opleiding, kun je als eerst verantwoordelijk verzorgende bij verschillende zorginstanties aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het is maar net naar wat voor organisatie je voorkeur uitgaat.

  • Hoe maak ik een keuze?

   Bekijk onze tips voor het maken van de juiste studiekeuze.

   Hoe maak ik een keuze?
  • Kansberoep

   Welke volwassenenopleiding biedt jou goede kansen op de arbeidsmarkt?

   Kansberoep

  Veel gestelde vragen

  Wat is het verschil tussen een mbo-opleiding en een cursus?

  Bij een mbo-opleiding krijg je verplichte vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Ook ga je stagelopen of werkervaring opdoen via een werken-leren traject. Een mbo-opleiding heeft daardoor een langere duur dan een cursus. Een cursus of brancheopleiding is praktijkgericht. Hiermee kun je je algemene of vakinhoudelijke kennis vergroten. Bekijk de verschillen per leervorm.

  Kan ik in termijnen betalen?

  Ja, veel volwassenenopleidingen kun je in termijnen betalen. Dit kan wanneer een opleiding of cursus langer duurt dan 3 maanden en duurder is dan € 201,00. Bij de betreffende opleidingsinformatie staat aangegeven of je in termijnen kunt betalen. Hou er rekening mee dat er bij betaling in termijnen een termijntoeslag in rekening wordt gebracht.