Volwassenenonderwijs

Subsidies voor scholing

Subsidies en fiscale voordelen

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Op deze pagina vind je alle beschikbare subsidies voor scholing op een rij. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. 

Heb je vragen over een bepaalde subsidie of voor welke subsidie jij of jouw werknemer in aanmerking komt? Neem dan gerust contact op met Mèlanie Grijpstra via 06-18092703 of volwassenen@firda.nl

Doorzaam voor uitzendkrachten

Doorlopend
Doorzaam heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Ben je uitzendkracht? Misschien kom je dan in aanmerking voor één van de subsidieregelingen van Doorzaam.


Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Extra ondersteuning bij een nieuwe baan

Tot en met 31 augustus 2024
Ben jij een Noordelijke ondernemer en biedt jij een zij-instromer een baan aan? Heeft jou toekomstige werknemer naast het inwerktraject extra begeleiding nodig om goed te functioneren? Met deze subsidie kun een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten tot een maximum van € 1.200,00.


Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Kom werken in de techniek en bouw & infra

Tot en met 31 augustus 2024
Droom jij van een baan in de metaal, techniek of bouw, maar ben je nog niet werkzaam in deze sector? Heb je daarvoor (om)scholing nodig? Met deze subsidie kun je 50% van de scholingskosten vergoed krijgen, met een maximum van € 2.500,00.                                                                                                  

Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Ontwikkel jezelf

Tot en met 31 augustus 2024. 
Ben jij werknemer of uitzendkracht bij een Noordelijke onderneming, val je onder de CAO Bouw & Infra, Metalelektro of Metaal & Techniek en wil jij je laten (bij)scholen? Leer je nieuwe vaardigheden en taken die van toegevoegde waarde zijn voor je eigen loopbaan of de onderneming waar je voor werkt? Vraag dan subsidie aan tot een maximum van € 1.000,00.


Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: School je personeel

Tot en met 31 augustus 2024. 
Opereer jij als Noordelijke ondernemer binnen de Bouw & Infra, Metalelektro, Metaal of Techniek? Investeer jij in scholing voor jouw personeel? Vraag 50% subsidie aan tot een maximum van € 500,00 per werknemer. Zo zorgen we samen voor toekomstbestendige scholing van het personeel in de branches.


Leerwerkbijdrage OOM

Doorlopend
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt. Het subsidiebedrag is € 2.300,00 tot € 3.800,00 per student (max. 5) per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute. Deze subsidie is stapelbaar met bijvoorbeeld de subsidieregeling praktijkleren.                                                                                                    

Levenlanglerenkrediet

Doorlopend
Wil je een opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op gewone studiefinanciering? Als je tussen de 30 en 57 jaar oud bent (bij aanvang studiejaar 2024-2025), kun je misschien toch geld lenen voor het betalen van het college-of lesgeld (alleen voor BOL-opleidingen). Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen met rente. Tot 30 jaar heb je recht op studiefinanciering.                                                                                                     

Nationale Zorgklas

Tijdelijk gesloten
Het kabinet heeft € 47,5 miljoen beschikbaar gesteld voor coronabanen en de voortzetting van scholing via de Nationale Zorgklas. Het gaat dan om crisisscholing en mbo-certificaten. Scholing via de Nationale Zorgklas is alleen voor mensen die al een relatie hebben met een werkgever in de zorg. Dit hoeft niet perse een arbeidsovereenkomst te zijn.                                                                                                  

Noodfonds bij massaontslag (EGF)

Doorlopend voor werkgevers en organisaties die vallen binnen de O&O fondsen
Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing.                                                                                                  

Ontwikkelfonds Groei Vooruit

Tot en met december 2023
Doen waar je goed in bent, waar je plezier in hebt, waarmee je het verschil kunt maken of waar je simpelweg gelukkig van wordt. En dat je hele werkende leven. Het kan alleen als je blijft leren en je talenten blijft ontwikkelen. Je kunt bij Groei Vooruit terecht voor een gratis loopbaangesprek als je nog niet weet hoe je verder moet, voor tips en tricks die je helpen naar werk, of voor een vergoeding van een (deel van de) kosten voor vakgerelateerde bij- of omscholing.


Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Doorlopend
De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds). Dit wordt ook wel het scholingsfonds of sectorfonds genoemd. Heb je een medewerker in dienst die een erkende opleiding wil volgen? Dan hoef je als werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de medewerker plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken verschillen per cao. 


O&O fonds Zeescheepvaart

Doorlopend
Voor werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart, kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Er kan een tegemoetkoming van 40% van de genormeerde cursuskosten kan worden opgevraagd.

                                                                                                      

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Doorlopend
Om kennis van medewerker up-to-date te houden kan de werknemer een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken. 


Opleiding volgen met WW-uitkering (UWV)

Doorlopend
Heb je een WW-uitkering en heb je een opleiding gevonden die bij je past? Dan kan je dit bespreken met je Adviseur Werk van het UWV. De Adviseur Werk kan ook helpen bij het vinden van de juiste opleiding. 


Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

Doorlopend
Heb jij op dit moment een WW, WIA of Wajong uitkering en wil je je graag omscholen richting een nieuw beroep? Bekijk dan de opleidingen richting kansberoepen. Als de Adviseur Werk van het UWV je aanvraag goedkeurt, kan je je opleiding kosteloos volgen. 

                                                                                     

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Alleen budget beschikbaar voor IJsselmeervisserij

Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Deze regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft. De hoogte van de tegoedbon is maximaal € 5.000,00 per aanvrager (voor de kosten die in aanmerking komen voor subsidie).


Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Doorlopend voor werknemers in de Metaalbewerking
Ben jij werkzaam in de metaal en is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.000,00 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding. De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal en Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training Opkomen voor jezelf.


Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn

Tot en met 31 augustus 2023.
Meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

                                                                                                     

SLIM-regeling

Meerdere tijdvakken in 2023
Via de SLIM-regeling wordt geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Denk hierbij aan:

  • loopbaan- en ontwikkeladviezen
  • een opleidings- of ontwikkelplan voor medewerkers
  • stimulering van kennis- en vaardigheden
  • het bieden van een stageplaats voor een derde leerwegtraject.

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  • Kleine en middelgrote mkb-ondernemingen; elk jaar maart (1 t/m 30 maart) en september (1 t/m 8 september).
  • Grote bedrijven uit sectoren landbouw, horeca en recreatie; elk jaar van 1 tot en met 27 juli. 
  • Samenwerkingsverbanden; elk jaar van 1 tot en met 27 juli.                                                                                                   

Studiefonds stichting Neeltje Buis

Doorlopend.
Heb je niet de financiële middelen om te gaan studeren? Als de opleiding die je wilt volgen maatschappelijk relevant is, met perspectief op werk en inkomen of een startkwalificatie, dan kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal €2.500,00 per jaar via stichting Neeltje Buis. Je eerste studiejaar komt niet voor een vergoeding in aanmerking. Wel is het mogelijk om voor vakopleidingen met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.


Subsidie op scholing aangesloten bij FCB of vallen onder CAO Kartonnage- en Flexibele verpakkingen

Doorlopend.
Als aangesloten bedrijf bij de stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB) of als individuele werknemer vallend onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen kun je een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector. Werkgevers krijgen 50% van de opleidingskosten vergoed en werknemers maximaal € 2.500,00 per jaar (inclusief btw) als het diploma is behaald of de volledige cursus met goed gevolg is doorlopen. 


Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg

Tot en met 1 januari 2024
Subsidie voor scholing van medewerkers van ziekenhuizen en categorale instellingen. Met deze subsidie kan je in aanmerking komen voor een vergoeding in in- en externe opleidingen, begeleiding, verletkosten en/of het in stand houden van opleidingsfaciliteiten.                                                                                                 

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Tijdelijk gesloten
Wil je 1 of meer van je medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling. Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750,00 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever).


Subsidieregeling praktijkleren

Aanvragen kan t/m 31 december 2023
Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgt in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

De regeling gaat opnieuw open van 2 juni 2023 tot en met 15 september 2023.


Subsidieregeling praktijkleren voor de derde leerweg

De opleiding start in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Aanvraagrondes:
van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur.
van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 12 januari 2024, 17:00 uur.
De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld.

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden aan werkzoekenden (ingeschreven bij het UWV), of werkenden die werkloos dreigen te worden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt in de derde leerweg, of overige deeltijdopleidingen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats. 

Let op: cumulatie van deze subsidie met andere subsidies voor dezelfde praktijkplaats is niet toegestaan.

                                                                                                   

Subsidieregeling stageplaatsen Zorg

Tot 1 augustus 2027
Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor het bieden van een stageplaats in de BOL en BBL. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het gaat om stageplaatsen voor mbo-opleidingen tot onder meer verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, pedagogisch medewerkers en dokters-, tandarts- en apothekersassistenten. Deze subsidie kan achteraf worden aangevraagd. Het subsidiebedrag verschilt per niveau en opleiding tot een maximum van € 2.700,00 per gerealiseerde stageplaats.


Subsidieregeling STAP-budget

Vanaf 17 maart 2023
Wil jij € 1.000,00 korting op een opleiding of cursus? Dat kan binnenkort met het STAP-budget. Met het STAP-budget biedt de overheid werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om meer eigen regie te nemen bij persoonlijke loopbaanontwikkeling. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. Het STAP-budget is maximaal € 1.000,00 en kan worden aangevraagd voor scholing en ontwikkeling. Dit kan 1 keer per jaar in één van de vijf tijdvakken. De scholing start minimaal vier weken na je aanvraag en maximaal drie maanden na het sluiten van het aanvraagtijdvak. 


Tel mee met Taal

1 januari tot en met 28 februari 2023
Ook in 2023 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten. Het maximaal aan te vragen bedrag per jaar is € 125.000,00 per aanvrager.

                                                                                                 

Regionale mobiliteitsteams (RMT)

Doorlopend
Dreig jij je baan te verliezen of ben jij je baan verloren? Bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19 of door automatisering? De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) helpen je bij het vinden van een nieuwe baan. Door heel Nederland kun je bij één van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) terecht als je je werk of inkomen kwijt bent. Of als je je werk dreigt kwijt te raken. De teams zijn er ook voor mensen in de bijstand en mensen die niet-uitkeringsgerechtigd zijn en helpen kosteloos om (ander) werk te vinden. 


Transitievergoeding bij ontslag

Doorlopend
Financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.


Voucherregeling ondernemerschap Flevoland

t/m 31 december 2023
De voucherregeling kan voor een bedrijf het verschil maken tussen stilstaan en groeien. Een voucher staat voor subsidie die ingezet kan worden om de onderneming verder te ontwikkelen, activiteiten uit te breiden om zo te groeien en de volgende stap te zetten. Een voucher vergoedt 50% van de gemaakte kosten.

Voucher Persoonlijke ontwikkeling (maximum van € 5000,00): Deze specifieke voucher is (alleen) voor de ondernemer van het bedrijf die zich persoonlijk wil ontwikkelen door middel van coaching, trainingen en cursussen zodat de ondernemer de juiste vaardigheden in huis heeft voor het nemen van de volgende stap.

Bekijk alle andere vouchers op de website van Horizon Flevoland.

                                                                                                     

Werktuig PPO

Doorlopend
Regeling voor permanente ontwikkeling in de creatieve en culturele sector. Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching.

 

Financiële steun aan nautische studenten via Koninklijk college Zeemanshoop

Doorlopend
Koninklijk college Zeemanshoop stelt renteloze leningen beschikbaar aan maritieme studenten.

                                                                                                     

Ontwikkelfonds Upgrade Jezelf

Tot 1 januari 2024
De arbeidsmarkt in Regio Zwolle verandert in een rap tempo. Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden van je medewerkers. Upgrade jezelf helpt werkgevers te investeren in werknemers voor vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte, om- her- of bijscholing. De subsidie is ook voor ZZP'ers.

                                                                                                      

Scholingsvouchers Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Tot 1 januari 2024
Ben je werkzaam bij een beveiligingsbedrijf die onder de CAO Particuliere Beveiliging valt, minimaal twee jaar werkzaam in de beveiligingsbranche en minimaal mbo-2 en maximaal mbo-4 geschoold? Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) vindt het belangrijk dat beveiligers de mogelijkheid krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen en biedt gratis scholingsvouchers aan ter waarde van maximaal € 2.000,-. De scholingsvouchers zijn geldig voor trainingen, cursussen en mbo-opleidingen die niet onder de verantwoording van de werkgever vallen.