Organisatie

Informatie voor ouders/verzorgers

Een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en kinderen draagt bij aan een succesvolle schoolcarrière. Als er thuis interesse en aandacht is voor de opleiding die uw zoon/dochter volgt, heeft dat vaak positieve invloed op de resultaten. Daarom doen we ons best u zo goed mogelijk te betrekken.

  • Hulp bij studiekeuze

    Een mbo-opleiding kiezen kan best lastig zijn. Gelukkig krijgt uw zoon/dochter bij Firda op allerlei manieren hulp bij het kiezen.

    Lees meer
  • Locaties van Firda

    Firda heeft meerdere locaties in verschillende plaatsen in Friesland en Flevoland.

    Bekijk onze locaties

Dit doen we om u te helpen

Voor een deel is betrokkenheid natuurlijk iets tussen u en uw kinderen. Maar daarnaast zijn er allerlei manieren waarop Firda het makkelijker wil maken om betrokken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan startgesprekken, ouderavonden of gesprekken over bindend studieadvies.

De SLB’er (studieloopbaanbegeleider) is zowel voor studenten als voor u als ouder/verzorger het eerste aanspreekpunt.

Verder doen we regelmatig onderzoek, zodat we ontdekken hoe u over Firda en de gevolgde opleiding denkt. Of we vragen u mee te denken over onze visie op onderwijs en het beleid dat we voeren.

Kortom, we doen ons best om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid zo groot mogelijk is. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de schoolcarrière van uw zoon/dochter een succes wordt.

Verzuim en verlof

We hopen natuurlijk dat uw zoon/dochter gewoon aanwezig is op school, maar soms kan dat niet. Als uw zoon/dochter jonger is dan 18 jaar, moet u afwezigheid of verlof doorgeven. Is uw zoon/dochter 18 jaar of ouder, dan doet uw kind dat in principe zelf. Wij zijn verplicht afwezigheid en verzuim vast te leggen in onze systemen.

Studenten jonger dan 18 jaar
Voor studenten die jonger zijn dan 18 jaar geldt dat de ouder(s)/verzorger(s) de student ziek moeten melden via het ouderportaal. 

Ouder(s)/verzorger(s) hebben een automatisch bericht vanuit Eduarte ontvangen om hun account te activeren inclusief instructie. Voor hulp kunnen ze bellen met de servicedesk ICT.

Klik hier voor de handleiding voor ouder(s)/verzorger(s)

Studenten van 18 jaar en ouder
Is de student 18 jaar of ouder dan moet deze zichzelf ziekmelden via 'Absentie melden' in Eduarte. Studenten bereiken Eduarte via de tegel op het studentenportaal MijnFirda.nl.

Receptie/absentielijn
Lukt het niet om af te melden via het Ouderportaal of Eduarte, bel dan met de receptie van betreffende mbo-college. De receptionist noteert de ziekmelding in Eduarte, conform de huidige procedures.

Klik hier voor de contactgegevens

Beter melden?
Een student hoeft zich niet beter te melden. Een student blijft op 'ziek/afgemeld' staan, totdat de student weer op school is en in Eduarte (door instructeur of docent) als aanwezig wordt geregistreerd.

Op stage?
Wanneer de student op stage is vragen we de student zich zowel op school als op stage af te melden. Omdat de student wanneer deze beter is niet 'zichtbaar is' op school, vragen we in dit geval ook school laten weten wanneer deze beter is.

Help met kiezen

Een mbo-opleiding kiezen is best moeilijk. Er is veel keuze, en bovendien is het best een grote stap. Vaak weten jongeren ook nog niet precies wat ze echt leuk vinden, dus is het belangrijk dat u uw zoon/dochter helpt kiezen.

Help uw zoon/dochter kiezen

7 tips voor ouders bij het helpen kiezen van een mbo-opleiding

Begin op tijd
Een keuze maken onder tijdsdruk is lastig. Begin daarom op tijd met rondkijken, en bezoek bijvoorbeeld een van onze voorlichtingen[1]  of Open Dagen.

Geef de ruimte
Uiteindelijk werkt het vaak het beste als uw zoon/dochter zelf kiest. Help dus bij het onderzoeken van de mogelijkheden, maar dring niets op.

Ontdek onderwijs in de praktijk
Voor leerlingen in vmbo 4 of kinderen die van de havo naar het mbo willen overstappen, organiseren we regelmatig meeloopdagen. Tijdens een dag of dagdeel ontdekt uw zoon/dochter dan precies hoe het er tijdens de opleiding aan toegaat.

Type onderwijs 
Niet elke mbo-opleiding is hetzelfde. Natuurlijk verschillen de niveaus en leerwegen. Ook kan de manier van onderwijs anders zijn per opleiding, dus lees de opleidingspagina op de website goed, en stel vragen tijdens een voorlichting. Kijk zo wat het beste bij uw zoon/dochter past.

Hoeveelheid begeleiding 
Heeft uw zoon/dochter veel begeleiding nodig, of juist niet? Kijk mee of de gekozen opleiding hierin ondersteunt.

Hulp van decaan en Firda
Twijfelt uw zoon/dochter, dan kan de decaan van het voortgezet onderwijs mogelijk helpen. Of laat Firda helpen met een studiekeuzeadvies. 

Steun uw zoon/dochter
Het ligt misschien erg voor de hand, maar uiteindelijk heeft uw zoon/dochter er vooral veel aan als hij/zij zich gesteund voelt. Met steun van ouder(s)/verzorger(s) wordt een keuze maken een stuk minder spannend.