Volwassenenonderwijs

Veelgestelde vragen

Aanmelden en intakegesprek

Waar kan ik mij aanmelden?

Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je je direct aanmelden op de opleidingspagina van de desbetreffende pagina maar 

Ben je 21 jaar of ouder en heb je een passende opleiding gevonden? Dan kun je je direct op de opleidingspagina aanmelden. Ben je er nog niet uit? Bekijk dan ons volledige opleidingsaanbod.   

op onze website aanmelden. Bekijk ons aan

Wat kan ik verwachten na mijn aanmelding?

Direct nadat jij je op de website hebt aangemeld, ontvang je op het opgegeven e-mailadres een bevestiging dat je aanmelding succesvol is ontvangen. Als je bij werkgevergegevens het e-mailadres van je werkgever hebt ingevuld, ontvangen zij een kopie van je aanmeldingsbevestiging.

Aangemeld voor een branche erkende opleiding of cursus?
Zodra je officieel ingeschreven staat, krijg je van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de opleiding of cursus een uitnodiging met de benodigde gegevens over de locatie, tijd en eventueel de te bestellen boeken. 

Aanmelding met kennismakingsgesprek
Bij mbo-opleidingen en sommige cursussen vindt eerst een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Dit wordt genoemd bij de scholingsinformatie. Na aanmelding ontvang je binnen vier weken een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit is vrijblijvend.

Dit kennismakingsgesprek vindt plaats met een vakinhoudelijke docent. Deze geeft je meer inhoudelijke informatie over de gekozen opleiding. Ook is het mogelijk om samen met de docent te sparren over eventuele alternatieve opleidingen of cursussen, er kan dan nog geswitcht worden. Na het gesprek ontvang je een offerte voor het traject van jouw keuze. Na het tekenen van deze offerte wordt je aanmelding pas definitief.

Wat is een toelatingsonderzoek?

Als je je hebt aangemeld voor een mbo-opleiding bij Firda, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de toelatingseisen met je besproken. Wanneer blijkt dat je niet voldoet aan de toelatingseisen, wordt er een toelatingsonderzoek ingezet. Dit is een toets om je competenties, capaciteiten, geschiktheid en/of niveau te bepalen. Hiervan krijg je een rapportage en op basis van dit onderzoek wordt bepaald of je tot de opleiding wordt toegelaten.

Het intakegesprek en het eventuele toelatingsonderzoek zijn kosteloos. Wanneer je niet door het toelatingsonderzoek komt, kun je de entreeopleiding volgen.

Waarom vindt er een intakegesprek plaats?

We vinden het belangrijk dat jij je aanmeldt voor een opleiding die bij je past. Daarom nodigen wij je na jouw aanmelding uit voor een intakegesprek. We leren elkaar beter kennen en horen we welke interesses en ambities je hebt, én waarom jij voor deze opleiding hebt gekozen.  

Wanneer je niet naar het intakegesprek komt en geen vervangende afspraak maakt, vervalt jouw recht op plaatsing. Er zijn geen kosten verbonden aan het intakegesprek. 

Waar vraag ik een intakegesprek aan?

Je meld je allereerst aan voor een mbo-opleiding. Je wordt dan uitgenodigd voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. In dit gesprek bespreek je met de vakdocent onder andere je vooropleiding, je werkervaring en je persoonlijke opleidingsplan. Op basis van dit intakegesprek ontvang je in de meeste gevallen een persoonlijke offerte. Hierin lees je hoe jouw opleidingsprogramma er uit ziet en wat de kosten hiervan zijn. 

Wanneer ontvang ik bericht, nadat ik mij heb aangemeld?

Als jij je inschrijft voor een opleiding, ontvang je een bevestiging van je aanmelding. Je ontvangt dan ook de algemene voorwaarden. Als je na je aanmelding geen bericht van ons hebt ontvangen, dan is het verstandig om telefonisch contact op te nemen. Het verwerken van de aanmelding duurt enkele werkdagen. Vanaf de aanmelding duurt het ongeveer vier weken voordat je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

Algemene vragen

Wat is het verschil tussen een BBL-, BOL- en derde leerweg opleiding?

Sommige studenten vinden het prettiger om te leren door te doen. Andere studenten willen vooral theorie leren en met studiegenoten aan projecten werken. Hierbij de verschillen in het mbo tussen BOL, BBL en derde leerweg binnen het volwassenenonderwijs op een rij:

mbo BOL (voltijd) mbo

 • Meer theorie op je leslocatie
 • Vooral voor jongvolwassenen die studiefinanciering willen aanvragen (18-30 jaar)
 • In verhouding meer lesdagen
 • BPV in de vorm van stage
 • Soms een stagevergoeding

mbo BBL (werken-leren)

 • Meer uren in de praktijk (BPV)
 • Meestal een dag per week naar school
 • Geen studiefinanciering
 • Erkend leerwerkbedrijf is voorwaarde voor start studie (kan zowel arbeids- of stageovereenkomst zijn)
 • BBL-A (arbeidsovereenkomst met salaris) of BBL-S (stageovereenkomst) mogelijk

mbo Derde Leerweg

 • Afwijkende uren in de BPV en de theorie
 • Flexibeler en sneller (kortere opleidingsduur i.v.m. maatwerk)
 • Geen studiefinanciering
 • Een arbeidsovereenkomst en salaris
 • Geen subsidie vanuit het ministerie dus in verhouding duurder
 • Voldoet aan mbo-kwaliteitseisen en volledig erkend 

Wat is de derde leerweg?

De derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerweg opleiding vaak wordt afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren). Daardoor duurt de studie vaak korter. 

De opleiding is flexibeler in te richten en kan vaak sneller worden gestart.  

Enkele mbo-opleidingen van Firda voor Volwassenen worden aangeboden in de derde leerweg. Soms zijn hiervoor bepaalde instroomeisen vastgesteld. Deze eisen staan vermeld bij de betreffende opleiding.  

Voordelen van derde leerweg opleidingen: 

 • Je hebt minder beroepspraktijkvorming (BPV).
 • Je opleidingsduur is korter omdat de opleiding op maat wordt ontwikkeld. 
 • Je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig erkend. 
 • Je opleiding is flexibeler en sneller.

Nadeel van derde leerweg opleidingen: 

 • Je opleiding wordt niet mede gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dus is in verhouding duurder.

Ik volg een opleiding in het volwassenenonderwijs. Waar kan ik een klacht indienen?

Je kunt een klacht schriftelijk of per mail bij ons indienen.

Stuur een e-mail naar klachten@firda.nl of een brief naar:
Firda voor Volwassenen
T.a.v. de directie
Antwoordnummer 6342
8900 VC Leeuwarden

Lees hier meer over onze klachtenprocedure

Kan ik inzicht krijgen in vacatures, beoordelingen en arbeidsvoorwaarden van bedrijven?

Ja, dat kan. Wil je je voorbereiden op je toekomstige baan? Op Glassdoor vind je informatie over vacatures, bedrijfsbeoordelingen, arbeidsvoorwaarden en meer. Je krijgt hierdoor meer inzicht in wat er achter de deuren van bedrijven gebeurt.

Wat houdt het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB (EKB) per 1-8-2019 in?

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en in het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen binnen het mbo. 

Voorlopig benut Firda de ruimte die het EKB biedt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 01-08-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel).
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of op een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo, en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
 • Per tijdvak heb je als student twee kansen voor een centraal examen.
 • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamens voor de generieke vakken.
 • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Bij Firda houden we voorlopig nog vast aan het centrale examen.

Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken (studieonderbreking)?

Tijdelijke studieonderbreking
Je hebt bij Firda voor Volwassenen de gelegenheid om in bijzondere situaties je studietijd op te schorten. Bij een tijdelijke studieonderbreking van maximaal twaalf maanden garandeert Firda dat behaalde resultaten geldig blijven en dat de studie hervat kan worden vanaf het punt waarop de studieonderbreking in ging *. Het betekent echter niet dat er sprake is van restitutie of opschorting van opleidingskosten.

In geval van studieonderbreking als gevolg van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld zwangerschap, psychische problemen of uitzending of interne opleiding van defensiemedewerkers) ben je de volledige scholings- en eventuele bijkomende kosten verschuldigd van het lopende studiejaar.

*Dit is alleen van toepassing indien het scholingsprogramma niet structureel gewijzigd is. Indien eventuele door het ministerie van OC&W doorgevoerde wijzigingen in de kwalificatiestructuur ertoe leiden dat er onvoldoende aansluiting bestaat tussen het reeds gevolgde programma en de nieuwe kwalificatiestructuur, kan Firda voor Volwassenen niet garanderen dat de behaalde resultaten bij hervatting van de opleiding geldig blijven.

Aanvraag tijdelijke studieonderbreking
Voor het akkoord vragen van een tijdelijke studieonderbreking kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Deze zorgt ervoor dat het aanvraagformulier 'Tijdelijke studieonderbreking' wordt doorgestuurd naar Firda voor Volwassenen. Firda voor Volwassenen stelt, indien van toepassing, jouw werkgever op de hoogte van de aanvraag.

 • Je gaat na de tijdelijke onderbreking verder met de opleiding en kan de opleiding, ondanks de tijdelijke studieonderbreking, alsnog binnen de oorspronkelijke opleidingsduur afmaken. Je ontvangt geen offerte/factuur voor aanvullende kosten.
 • Je gaat verder met de opleiding binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. Als gevolg van de tijdelijke onderbreking ben je echter niet in staat om het diploma te behalen binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. Je ontvangt rond twee maanden voor het einde van de looptijd van de oorspronkelijke offerte een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De verlenging heeft een minimale duur van een halfjaar. Korter is niet mogelijk.
 • Je hervat de opleiding terwijl de scholingsperiode uit de oorspronkelijke offerte reeds is afgelopen. Je ontvangt voordat je de opleiding hervat een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). Je kan de opleiding hervatten wanneer de offerte ondertekend retour is c.q. de factuur met verlengingskosten is voldaan.

Wanneer je werkgever, bij aanvang of achteraf, de opleidingskosten (deels) vergoedt, wordt geadviseerd tijdig bij je werkgever of loopbaanbegeleider te vragen naar mogelijkheden ter dekking van deze kosten.

Medewerkers Ministerie van Defensie
Medewerkers van Defensie worden er door middel van de regeling ‘Studieonderbreking voor defensiemedewerkers’ op gewezen dat bij uitzending of een interne opleiding, de student te maken krijgt met extra opleidingskosten. We adviseren deze student daarom tijdig afspraken met zijn/haar werkgever te maken over de betaling van de verlengingskosten. Voor extra informatie over deze regeling kunnen defensiemedewerkers ook terecht bij hun loopbaanbegeleider.

Wat houdt de wet scholingsplicht in?

De wet van scholingsplicht. Hoe zit dat ook alweer? Er zijn twee typen scholing:

Noodzakelijke scholing
Werkgevers hebben sinds 1 juli 2015 de wettelijke plicht om de medewerker in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn/haar functie.

Bredere inzetbaarheid
In het kader van ‘bredere inzetbaarheid’ is de werkgever ook verplicht om de medewerker opleidingen of cursussen te laten volgen, die erop zijn gericht om de arbeidsovereenkomst voort te zetten als de functie van de medewerker komt te vervallen of wanneer de medewerker niet langer in staat is de functie uit te oefenen. De verplichting om arbeidsgerichte scholing aan te bieden voor ander werk binnen de organisatie is alleen verplicht als de organisatie hier mogelijkheden in ziet. Dit hangt af van factoren, zoals de kosten en de duur van het onderwijs. Het niet aanbieden van scholing kan consequenties hebben. Er gelden voor de functies van medewerkers (wettelijke) verplichtingen op het gebied van opleiding en diploma’s.

Wil je weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor subsidies? Bekijk het subsidieoverzicht of bereken het via de subsidiecalculator.

Wat is een bindend studieadvies?

Je krijgt in het eerste jaar van de mbo-opleiding een bindend studieadvies. Tijdens dat adviesgesprek wordt jouw voortgang besproken en beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

 • Wat gaat er goed?
 • Is dit de juiste opleiding?
 • Is er extra begeleiding nodig?

De uitkomst van dit gesprek is het zogenaamde bindende studieadvies. Dit kan een bindend positief (doorgaan) of een negatief (stoppen of switchen) studieadvies zijn en dit advies bepaalt het verdere verloop van jouw opleiding.

Bij een eenjarige mbo-opleiding ontvang je tussen de derde en vierde maand van je opleiding een bindend studieadviesgesprek. Bij een meerjarige opleiding ontvang je na ongeveer negen maanden, maar voor het einde van je eerste studiejaar, een bindend studieadviesgesprek.

Meer informatie over het bindend studieadvies.

Tot wanneer kan ik mij (kosteloos) uitschrijven?

Je kunt je kosteloos uitschrijven voor een opleiding, cursus of training tot uiterlijk vier weken voor de startdatum. Meer hierover is te lezen in onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Wat houdt het loopbaanonderzoek in?

Als je niet precies weet welke opleiding bij jou past of je twijfelt wat jouw mogelijkheden zijn, dan kun je je aanmelden voor een loopbaanonderzoek. Je kunt dit zien als vorm van carrièreadvies. 

Het loopbaanonderzoek bestaat uit verschillende testen en onderzoeken. De resultaten worden in een verslag vastgelegd en met jou besproken. De resultaten van het onderzoek leiden tot een scholingsadvies of tot een advies die richting geeft aan jouw loopbaan.  

Wat zijn keuzedelen?

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en uit keuzedelen. Met het keuzedeel verbreed of verdiep je jouw kennis. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarkt relevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van Firda Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel). 

In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je kansen op de arbeidsmarkt en je bent beter voorbereid op een eventuele vervolgopleiding.  

De drie delen zijn verplicht en dienen voldoende te worden afgerond voor het behalen van je diploma. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

Wat is een bedrijfsschool?

Het fenomeen ‘leren en werken', oftewel Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), is een bekend begrip bij scholen en bedrijven. De BBL-opleiding bestaat uit theorie en uit Beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel stage genoemd. De opleiding wordt gezamenlijk verzorgd door de school (theorie) en het leerbedrijf (BPV). De BPV bestaat uit praktijkervaring (stageopdrachten etc.) en uit werkervaring die bij het leerbedrijf wordt opgedaan.  

Wat is een Bedrijfsschool? 
In de Bedrijfsschool wordt de theorie door de school verzorgt, maar de praktijkervaring, die normaliter in het leerbedrijf wordt opgedaan, wordt nu verzorgd door de Bedrijfsschool. Praktijkopdrachten die vanuit de opleiding uitgevoerd moeten worden, vinden dus niet plaats in het leerbedrijf, maar in de Bedrijfsschool. Instructie, begeleiding, examinering en andere verplichtingen met betrekking tot de Beroepspraktijkvorming worden ook verzorgd door de Bedrijfsschool. Het leerbedrijf heeft hier geen omkijken naar en wordt hierdoor volledig ontzorgd. De werknemer kan zich bij het leerbedrijf daardoor volledig richten op de werkzaamheden die het leerbedrijf van hem/haar verlangt.  

Het concept Bedrijfsschool is ontstaan vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft belang bij een goede vakopleiding voor (potentiële) werknemers in hun branche. Firda Bedrijfsopleidingen heeft daarom in samenwerking met het bedrijfsleven diverse Bedrijfsscholen opgericht. Op deze manier wordt de innovatie binnen het onderwijs en in het bedrijfsleven bevorderd. In nauwe samenwerking met het reguliere onderwijs wordt de werknemer volgens de wensen van de klant opgeleid. Dit resulteert in een erkend mbo-diploma en relevante werkervaring.  

We kennen twee soorten bedrijfsscholen: 

 1. Collectieve bedrijfsschool 
  In een collectieve bedrijfsschool sluiten meerdere bedrijven aan. De collectieve bedrijfsschool, is voor elk bedrijf interessant, ongeacht de grootte of het aantal op te leiden werknemers. De aangesloten bedrijven leveren de studenten aan. De Bedrijfsschool Metaal en het Innovatiecluster is een goed voorbeeld van een collectieve bedrijfsschool. 
    
 2. Bedrijfsschool op maat 
  In een bedrijfsschool op maat verzorgen we reguliere mbo-opleidingen (BBL-traject) op maat voor meerdere medewerkers van het leerbedrijf. Zo kunnen we bijvoorbeeld theorie en/of praktijk incompany of op één van onze opleidingslocaties verzorgen. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jou binnen een bedrijfsschool of wil je een dagje meelopen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (058)-2339966 of via e-mail: volwassenen@firda.nl

Of lees meer over de mogelijkheden om jouw bedrijf te ontzorgen met een bedrijfsschool? 

Wat is BBL-A en BBL-S?

Je volgt de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en je gaat één dag per week naar school. Daarnaast doe je minimaal 610 uur per jaar beroepspraktijkvorming op (werken of stage) bij een erkend leerbedrijf. 

 • Kies je voor BBL-A dan ga je werken met een betaalde arbeidsovereenkomst
 • Kies je voor BBL-S dan loop je stage met een (onbetaalde) stageovereenkomst

Wat is beroepspraktijkvorming (BPV)?

BPV staat voor beroepspraktijkvorming. Tijdens een mbo-opleiding doe je praktijk- en werkervaring (stage of werken en leren) op bij een erkend leerbedrijf met een geaccrediteerde werkplek. Dit wordt beroepspraktijkvorming genoemd.  

Een geaccrediteerde werkplek voldoet aan de volgende voorwaarden:  

 • De student krijgt een goede en veilige werkplek. 
 • Er wordt een praktijkopleider binnen het bedrijf aangesteld die in staat is om de student op de werkvloer te begeleiden en te coachen. 
 • Het bedrijf werkt samen met de school. 
 • Er komt een vermelding van het bedrijf op Stagemarkt.

Hoe vind ik een leerwerkplek?

Op de website van Stagemarkt vind je per sector en op basis van je postcode een overzicht van alle geaccrediteerde instellingen (erkende leerbedrijven).  

De website van SBB geeft informatie over leerbedrijven en de stage- en arbeidsmarkt. Het is vaak een goed idee om bij een instelling of bedrijf te vragen of je een dag mee mag lopen. Hiermee maak je direct een goede indruk.  

Is Firda in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk?

Ja, Firda is in bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Inburgeraars die bij ons een inburgeringscursus volgen, komen dankzij dit keurmerk in aanmerking voor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Verzorgen jullie scholing op maat?

Ja, bij Firda kun je scholing op maat volgen. Dit kan ook incompany. Neem voor meer informatie contact op met een van onze opleidingsadviseurs

Wat zijn de wettelijke vooropleidingseisen voor het mbo?

Toelatingseisen 
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau binnen het mbo jij je kunt inschrijven. Deze eisen gelden zowel voor de opleiding in de BBL als in de BOL. Voor de BBL geldt als aanvullende voorwaarde, dat er een praktijkopleidingsplaats moet zijn vóór 31 december van dat schooljaar. 

Entreeopleiding: 
Heb je nog geen diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar 4? Dan start je in een Entreeopleiding.

Niveau 2:

 • diploma lbo, vbo of vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
 • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
 • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg 
 • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg 
 • overgangsbewijs naar 4 havo 
 • diploma Entreeopleiding 
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling 

Niveau 3:

 • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
 • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg 
 • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg 
 • overgangsbewijs naar 4 havo 
 • mbo-diploma niveau 2 
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling 

Niveau 4:

 • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
 • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg 
 • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg 
 • overgangsbewijs naar 4 havo 
 • mbo-diploma niveau 2 
 • mbo-diploma niveau 3  
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling 

Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4):

 • mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting 

Aanvullende toelatingseisen:

 • AV-specialist niveau 4 
 • Fotograaf niveau 4 
 • Mediavormgever niveau 4 
 • Alle opleidingen Veiligheid en Vakmanschap 
 • Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2 
 • Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3 
 • Matroos Binnenvaart niveau 2 
 • Schipper binnenvaart niveau 3 
 • Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3 
 • Maritiem officier alle schepen niveau 4 
 • Stuurman alle schepen niveau 4 
 • Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2 
 • Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3 
 • Scheepswerktuigkundige kleine schepen 
 • Scheepswerktuigkundige alle schepen  

Welke opleiding past bij mij?

Heb je nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij je past? Maak dan vrijblijvend onze interessetest of neem contact met ons op. Wij gaan je dan helpen met je keuze. We bieden hiervoor testen aan om inzicht te krijgen in jouw interesses en capaciteiten. 

Hoe lang duurt een opleiding Zorg en Welzijn?

De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar en die van niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op basis van vooropleiding en/ of werkervaring wordt individueel bekeken of de opleiding versneld kan worden gevolgd. Dit komt aan de orde tijdens intakegesprek.

Kan ik een avondopleiding in de Zorg en Welzijn volgen?

Over het algemeen worden alle opleidingen Zorg en Welzijn overdag gegeven. Incidenteel kan het voorkomen dat een opleiding in de Zorg en Welzijn deels in de avonduren wordt gegeven. 

Start een opleiding of cursus altijd?

Nee, een opleiding of cursus start niet altijd op de genoemde startdatum.  

Voor sommige opleidingen of cursussen is een minimumaantal deelnemers vereist voordat gestart kan worden. Dit is afhankelijk per opleiding en wordt bij de toelating aangegeven met 'start bij voldoende deelname'. Het kan gebeuren dat de opleiding wordt samengevoegd met dezelfde opleiding van een andere vestiging. 

Welke opleiding of cursus past het beste bij mijn situatie?

Misschien is een mbo-diploma niet nodig en volstaat voor jou een branche-erkend diploma of een korte cursus. Firda Bedrijfsopleidingen biedt verschillende scholingsmogelijkheden  aan. Het aanbod wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op jouw situatie. Heb je nog geen idee wat bij jou past? Doe dan eerst de interessetest. 

 

Wat is een capaciteitentest?

Wil je jouw capaciteiten inzichtelijk maken? Of twijfel je of je het niveau van een bepaalde mbo-opleiding wel aan kunt? Door middel van een capaciteitentest kun je antwoord krijgen op deze vragen. Van de uitslagen van deze test wordt een rapportage opgesteld met daarbij een conclusie of advies. Deze conclusie wordt daarna met jou besproken. 

Welke opleidingen en cursussen kan ik in de avond volgen?

Wil je een (erkend) diploma behalen, je verder specialiseren binnen je huidige functie of ben je op zoek naar een leuke cursus én doe je dit bij voorkeur in de avonduren? Bekijk dan of dit mogelijk is op de desbetreffende opleidingspagina in lesmoment. 

Welke bewijsstukken kent het mbo?

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Als je de mbo-opleiding zonder diploma verlaat, dan kun je wel een mbo-certificaat ontvangen. Ook kun je een mbo-verklaring ontvangen waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn. 

De vier bewijsstukken die het mbo kent zijn dus: 

 • mbo-diploma 
 • mbo-certificaat 
 • mbo-verklaring 
 • mbo-praktijkverklaring 

Geeft Firda baangarantie na het behalen van een diploma?

Nee, Firda geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot. 

Hoe lang duurt een mbo-opleiding Zakelijke dienstverlening?

De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar en die van niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op basis van vooropleiding en/of werkervaring wordt individueel bekeken of de opleiding versneld kan worden gevolgd. Dit komt aan de orde tijdens het intakegesprek.

Kan ik direct instromen in niveau 3 of 4 van een mbo-opleiding Zakelijke Dienstverlening?

Dit is afhankelijk van jouw vooropleiding en/of werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek

Wat is een entreeopleiding?

Een entreeopleiding geeft je een toegang tot de arbeidsmarkt of tot een opleiding op mbo-niveau 2. Na het afronden van een entreeopleiding, krijg je een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Defensie medewerkers

Welke lesmomenten hebben de Defensie-opleidingen?

Het lesmoment is van maandag tot en met vrijdag, dit is verspreid over het aantal jaar van de opleiding. Dus bijvoorbeeld week 1, week 7, week 13 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur naar de Kazerne Stroe-Garderen voor lessen.

Van tevoren krijg je een vast jaarrooster waarin is vastgesteld wanneer de lesweken zijn. Vaak worden modules meerdere keren per jaar aangeboden, waardoor je een lesweek kan missen, bijvoorbeeld als je op uitzending of oefening bent. 

Financieel

Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering?

Ben je achttien jaar of ouder en volg je een voltijdopleiding (BOL) in het mbo? Dan heb je, als je aan de voorwaarden voldoet, recht op studiefinanciering. Je kunt studiefinanciering tot je 30ste verjaardag aanvragen. De studiefinanciering loopt na je 30ste gewoon door, mits je aan alle voorwaarden blijft voldoen. Ben je tussen de 30 en 55 jaar en wil je een voltijdopleiding op het mbo volgen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor het Levenlanglerenkrediet.

Zet jij je studiefinanciering stop na je 30ste? Dan kun je deze niet meer opnieuw aanvragen. Je krijgt alleen studiefinanciering voor een voltijd bol-opleiding van één jaar of langer. Heb je al 48 maanden (of meer) prestatiebeurs ontvangen voor hbo of universiteit? Dan heb je geen recht meer op studiefinanciering voor een mbo-opleiding. 

Wil je een opleiding op niveau 1 en 2 volgen nadat je al 48 maanden prestatiebeurs hebt ontvangen voor een opleiding op niveau 3 of 4? Dan krijg je ook geen studiefinanciering meer.  Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij je naar de website van DUO.

Ik ben nog geen 18, moet ik dan cursusgeld betalen?

Nee, indien je bij aanvang van je opleiding op 1 augustus jonger bent dan 18 jaar, hoef je gedurende dat scholingsjaar geen cursus- of lesgeld te betalen.

Wat kost een BBL-opleiding voor mij als organisatie?

BBL-A
Een deelnemer die een BBL-A-opleiding volgt, is bij een organisatie in dienst. Hierbij komen de volgende kosten aan bod:

 • Scholingskosten (inclusief boeken)
 • Afdracht volgens de CAO aan het eventuele opleidingsfonds (die overigens weer subsidie verstrekt)
 • Vergoeding aan de deelnemer (Volgens de CAO of overeengekomen met de deelnemer)
 • (In)directe bedrijfskosten voor de praktijkopleider in het bedrijf

Met het volgen van een BBL-A-opleiding, verwerft de deelnemer tevens de rechtspositie van werknemer binnen het bedrijf.

BBL-S
Een deelnemer die een BBL-S-opleiding volgt, is niet bij een organisatie in dienst en ontvangt geen salaris gedurende de stageperiode. De deelnemer heeft ook geen recht op vakantiedagen of vakantiegeld en er vindt geen afdracht van sociale premies plaats.

In overleg met de BPV-instelling kunnen er afspraken gemaakt worden over een eventuele stagevergoeding, reiskostenvergoeding en het aantal vrije dagen. Dit is echter geen verplichting. Als er geen arbeidsovereenkomst is, geldt de praktijkovereenkomst (POK) met het reglement POK BBL-S. De deelnemer heeft daarmee de rechtspositie van deelnemer.

Mijn werkgever betaalt de opleiding, wat moet ik hiervoor regelen?

Bij jouw aanmelding of op de offerte kun je bij ‘betalingswijze’ aangeven dat de factuur naar de werkgever of naar het re-integratiebedrijf gestuurd moet worden. Je werkgever, re-integratiebedrijf of UWV WERKbedrijf dient de aanmelding te ondertekenen.  

Bij je digitale aanmelding kun je bij 'Bedrijfsgegevens' de contactpersoon van het bedrijf noteren. Deze contactpersoon ontvangt op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging, een kopie van het aanmeldformulier en onze voorwaarden. 

De werkgever ontvangt in de week dat de opleiding van start gaat een factuur voor de scholingskosten. Als er een machtiging voor een automatische incasso is afgegeven, wordt de incassodatum vermeld op de factuur. Als er geen machtiging is afgegeven, dient het scholingsgeld binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor restitutie?

Stoppen met de opleiding 
Het kan voorkomen dat je de opleiding voortijdig verlaat. Er zijn drie redenen waarbij je bij voortijdige uitstroom in aanmerking komt voor een gedeeltelijke teruggaaf van de scholingskosten. Het restitutiebeleid is van toepassing op BBL-opleidingen met een offerte, branche erkende opleidingen en cursussen/trainingen met een minimale duur van één scholingsjaar (40 lesweken). De volledige informatie vind je in het financieel reglement.

Restitutiemogelijkheden 
Wanneer er sprake is van één van onderstaande situaties, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde scholingskosten. In andere dan onderstaande situaties kan geen sprake zijn van restitutie.

1. Voortijdige uitstroom door behalen van het mbo-diploma 
Heb je je diploma minimaal 20 lesweken voor het einde van je betaalde studietijd behaald, dan kun je een deel van de scholingskosten terugvragen. In de restitutietabel van het financieel reglement zie je het percentage van de scholingskosten die je terug kunt vragen 
 

2. Voortijdige uitstroom door ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de eerste graad (ouders of kinderen) of de partner 
Als je als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1e graad of je partner de opleiding niet kunt vervolgen, dan kun je een deel van de scholingskosten terugvragen. Onder een familielid in de 1e graad wordt verstaan: partner, ouders en (stief-/adoptie) kinderen. 
 

3. Voortijdige uitstroom door ernstige ziekte deelnemer of overlijden van de deelnemer 
Als je als gevolg van een ernstige ziekte je opleiding niet kunt vervolgen kun je een deel van de scholingskosten terugvragen. Wanneer de student komt te overlijden maken de nabestaanden hier melding van bij Firda voor Volwassenen. 
 

Restitutie om bovenstaande redenen ontvang je niet automatisch. Jij, of jouw nabestaanden, moet(en) hiervoor een verzoek indienen. Je kunt de restitutie op twee manieren aanvragen. 

Per post: 
 
Firda voor Volwassenen
T.a.v.  Administratie & Financiën 
Postbus 136 
8900 AC Leeuwarden 

 

Per email: 
volwassenen@firda.nl o.v.v. aanvraag voor restitutie 

 

Het verzoek moet maximaal 10 lesweken na de definitieve uitschrijfdatum ontvangen zijn. 

Naast de bovengenoemde drie redenen stelt Firda Bedrijfsopleidingen de volgende voorwaarden aan restitutie: 

 • Er is alleen restitutie mogelijk van scholingskosten en niet van kosten van lesmateriaal of andere bijkomende kosten. 
 • Restitutie is alleen mogelijk bij opleidingen met minimale duur van één scholingsjaar (40 lesweken). 
 • Het restitutiepercentage wordt berekend over de scholingskosten zoals vermeld in de offerte of op het aanmeldingsformulier. 
 • Uitgesloten van restitutie zijn opleidingen in de derde leerweg Maritiem Urk en opleidingen voor Inburgering. 

Als niet wordt voldaan aan bovengenoemde redenen en je stopt in het eerste jaar met de opleiding, dan moet het eerste jaar volledig betaald worden. Er is dan geen recht op restitutie (zie ook Algemene voorwaarden Firda voor Volwassenen). 

Wanneer je de opleiding bij de start volledig hebt betaald, dan wordt gekeken naar het moment wanneer je met de opleiding stopt. Stel dat je de opleiding hebt betaald voor drie jaar en je stopt in het eerste jaar, dan worden het tweede en het derde jaar gerestitueerd. Stel dat je stopt in het tweede opleidingsjaar, dan wordt het derde opleidingsjaar gerestitueerd. 

Voor MBO BOL op basis van offerte geldt de regeling van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De restitutie-mogelijkheden betreffende het lesgeld vind je op de site van DUO. De overige kosten komen niet in aanmerking voor restitutie.

Inburgering

Hoe werkt het inburgeringsexamen?

Het inburgeringsexamen is een verplicht onderdeel van het inburgeringsproces voor mensen die in Nederland komen wonen. Het examen test de kennis van de Nederlandse taal, de Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt. Je kunt je bij Firda voorbereiden op het Inburgeringsexamen. Als je klaar bent voor het examen dan kun je jezelf hiervoor aanmelden bij DUO.

Hoe werkt het staatsexamen?

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is het landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Je kunt met het Diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren. 

Je kunt je bij Firda voorbereiden op het Staatsexamen. Als je toe bent aan het examen dan kun jij jezelf hiervoor aanmelden bij DUO. Meer informatie over het staatsexamen vind je op www.staatsexamensnt2.nl

Subsidies

Welke subsidies en fiscale voordelen zijn er?

Goede scholing is altijd een zinvolle investering. Met subsidies en fiscale voordelen kun je soms besparen op de kosten voor een opleiding of cursus. Diverse instanties stimuleren het volgen van een opleiding of cursus voor particulieren of bedrijven. 

Bekijk hier alle subsidies en fiscale voordelen.

Komt mijn werkgever in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?

Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die kosten maken aan het begeleiden van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is €2.700,- per praktijk- of leerwerkplaats.

Meer informatie

Testen, toetsen en examens

Is een interessetest iets voor mij?

Ben jij 21 jaar of ouder en wil je terug de schoolbanken in? Dan is het niet altijd makkelijk om te bepalen welke opleiding of welk beroep het beste bij jou past. Doe daarom de interessetest en ontvang inspiratie voor opleidingen die bij jou passen.

Maak de interessetest.

Capaciteitentest
Soms komen je kwaliteiten niet precies overeen met je interesses. Je kunt gek zijn van auto’s, maar met twee linkerhanden is een opleiding in de richting van mechanica of autotechniek misschien niet de beste keus. Kijk in dat geval ook goed naar jouw capaciteiten en neem deze mee in de keuze voor een opleiding. 

Om te ontdekken waar jou kwaliteiten liggen, kun je bij Firda een capaciteitentest. Deze test is een goede aanvulling op de interessetest.

Ik heb al een opleiding afgerond waarbij ik examen heb gedaan in Nederlands, Engels en rekenen. Krijg ik daarvoor vrijstelling als ik bij Firda een opleiding volg?

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en in het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent. 

Firda benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid. 

Het beleid (wetgeving vanaf 01-08-2019): 

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel).  
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of op een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo). 
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht. 

Waarom krijg ik de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap?

De vakken Nederlands, Engels (voor niveau 4 opleidingen), rekenen en Loopbaan & Burgerschap zijn bij mbo-opleidingen verplicht gesteld door de minister. Nederlands, Engels en rekenen sluit je op niveau af door (diverse) landelijke examens. Voor het vak Loopbaan en Burgerschap moet je tijdens de opleiding voldoen aan de inspanningsverplichting voor dit onderdeel.