Organisatie

E-mail disclaimer

Nederlands

De informatie in dit bericht en de eventuele bijlagen kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender hierover te informeren. In dat geval wordt u verzocht deze mail en eventuele bijlagen te vernietigen. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kan Firda niet garanderen dat dit bericht correct, volledig en tijdig overkomt. 

English

The contents of this email and any attachments are confidential and exclusively intended for the named recipient(s). If you are not the intended recipient, you are requested not to use the contents and to notify the sender immediately. In that case, you are also requested to destroy this email and any attachments. Although the information has been compiled with great care, Firda does not guarantee the proper and complete transmission of the information contained in this email nor for any delay in its receipt.