Organisatie

Over het mbo - Uitleg voor ouders/verzorgers

Firda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wij leiden jongeren op om een bepaald beroep uit te oefenen. Jongeren met een vmbo-diploma of een overgangsbewijs naar klas 4 havo of vwo kunnen naar het mbo. Naar welk niveau jouw kind kan doorstromen in het mbo, hangt af van de gevolgde leerweg op het vmbo.

Leerwegen en niveaus

Op ieder niveau kan je kind kiezen uit twee leerwegen:

Bij veel van de opleidingen van Firda gaan studenten bijna elke dag naar school. Ook lopen ze tijdens de opleiding stage. Dat noemen we BOL-opleidingen. BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg. 

Standaard opbouw 

Welke mbo-opleiding je kind ook kiest, de opleiding bestaat altijd uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel.  

In het basisdeel leren studenten de basiskennis voor het beroep en algemene kennis zoals Nederlands en rekenen. 

In het profieldeel gaan studenten dieper in op het beroep. 

Via het keuzedeel kunnen studenten hun kennis verdiepen of verbreden, of zich alvast voorbereiden op het hbo. Ze krijgen dan een plus op het diploma.

Aanmelden

Aanmelden voor 1 april is belangrijk. Dan is er voldoende tijd om kennis te maken met elkaar voordat we je kind laten instromen.

Aanmelden voor 1 april

Toelatingseisen

Als je kind voldoet aan de toelatingseisen, heeft die bijna altijd het recht om de gewenste opleiding te volgen. Voor alle opleidingen van Firda gelden de volgende toelatingseisen:

Studenten kunnen een entreeopleiding volgen wanneer ze:

  • op 1 augustus van het schooljaar minimaal 16 jaar zijn

Toelatingsrecht

Voldoet je kind aan alle eisen? Dan is de opleiding verplicht om je kind aan te nemen. Dat noemen we het toelatingsrecht. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich aanmelden voor een opleiding die bij hun past. Daarom nodigen wij je kind na de aanmelding uit voor een kennismakingsgesprek. 

Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende toelatingseisen. Bijvoorbeeld dat je lichamelijk fit bent. Om toegelaten te worden moeten jongeren dan een lichamelijke test doen. Studenten die een opleiding gekozen hebben met verplichte activiteiten voor toelating, maar niet naar het kennismakingsgesprek en/of niet meedoen aan de verplichte activiteiten voor toelating, verliezen het toelatingsrecht. Dat kan betekenen dat je kind zich moet aanmelden voor een andere opleiding. Daar zullen we jullie altijd bij helpen.

Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Dit geldt voor opleidingen waar bijvoorbeeld minder stageplekken zijn of een kleinere kans op werk is. Er zijn twee soorten numerus fixus: op basis van loting en op volgorde van aanmelding. Het is slim dat je kind zich altijd voor een tweede opleiding zonder numerus fixus aanmeldt. Dan weet je zeker dat die een opleiding kan doen.

Numerus fixus met loting

Soms zijn er meer aanmeldingen dan plekken. In dit geval gaan we loten. Het is hierbij van belang dat studenten zich voor 1 april aanmelden. De loting wordt uitgevoerd in de eerste week van april. Studenten die zich ná 1 april aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

Numerus fixus met volgorde van aanmelding

Bij opleidingen met een beperkt aantal aan plekken worden studenten toegelaten op volgorde van aanmelddatum. Dus meld je kind dus op tijd aan! Als de opleiding vol zit, komt je kind op de wachtlijst.