Organisatie

Over het mbo - Uitleg voor ouders/verzorgers

Firda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wij leiden jongeren op om een bepaald beroep uit te oefenen. Jongeren met een vmbo-diploma of een overgangsbewijs naar klas 4 havo of vwo kunnen naar het mbo. Naar welk niveau uw zoon/dochter kan doorstromen in het mbo, hangt af van de leerweg die hij/zij gevolgd heeft op het vmbo.

Leerwegen en niveaus

Op ieder niveau kan uw zoon/dochter kiezen uit twee leerwegen:

Bij veel van de opleidingen van Firda gaat uw zoon/dochter bijna elke dag naar school. Ook loopt hij/zij tijdens de opleiding stage. Dat noemen we bol-opleidingen. Bol staat voor beroepsopleidende leerweg. 

Standaard opbouw 
Welke mbo-opleiding uw zoon/dochter ook kiest, de opleiding bestaat altijd uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel.  

In het basisdeel leert zoon/dochter de basiskennis voor het beroep en algemene kennis zoals Nederlands en rekenen. Zo leert hij/zij bij een opleiding in de Haarverzorging bijvoorbeeld altijd knippen en föhnen. 

In het profieldeel gaat zoon/dochter dieper in op wat hij/zij nodig heeft voor het beroep. Wil uw zoon/dochter bijvoorbeeld salonmanager worden, dan leert hij/zij meer over ondernemen. Wordt hij/zij liever kapper, dan leert hij/zij daar meer over. 

Via het keuzedeel kan uw zoon/dochter kennis verdiepen of verbreden, of zich alvast voorbereiden op het hbo. Hij/zij krijgt dan een plus op het diploma.

Aanmelden

Aanmelden voor 1 april is belangrijk. Dan is er voldoende tijd om kennis te maken met elkaar voordat we uw zoon/dochter laten instromen.

Aanmelden voor 1 april

Toelatingseisen

Als uw zoon/dochter voldoet aan de toelatingseisen, heeft hij/zij bijna altijd het recht om de opleiding te volgen die hij/zij wil. Voor alle opleidingen van Firda gelden de volgende toelatingseisen:

Uw zoon/dochter kan een entreeopleiding doen als hij/zij: 

  • op 1 augustus van het schooljaar minimaal 16 jaar is

Toelatingsrecht

Voldoet uw zoon/dochter aan alle eisen? Dan is de opleiding verplicht om uw zoon/dochter aan te nemen. Dat noemen we het toelatingsrecht. Wij vinden het belangrijk dat zoon/dochter zich aanmeldt voor een opleiding die bij hem/haar past. Daarom nodigen wij zoon/dochter na de aanmelding uit voor een kennismakingsgesprek. 

Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende toelatingseisen. Bijvoorbeeld dat je lichamelijk fit bent. Om toegelaten te worden moet dan een lichamelijke test doen. Heeft uw zoon/dochter een opleiding gekozen met verplichte activiteiten voor toelating, maar komt hij/zij niet naar het kennismakingsgesprek en/of doet hij/zij niet mee aan deze verplichte activiteiten voor toelating, dan verliest uw zoon/dochter het toelatingsrecht. Dat kan betekenen dat uw zoon/dochter zich moet aanmelden voor een andere opleiding. Daar zullen we uw zoon/dochter altijd bij helpen. 

Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Dit geldt voor opleidingen waar bijvoorbeeld minder stageplekken zijn of een kleinere kans op werk is. Er zijn twee soorten numerus fixus: op basis van loting en op volgorde van aanmelding. Het is slim dat uw kind zich altijd voor een tweede opleiding zonder numerus fixus aanmeldt. Dan weet je zeker dat uw kind een opleiding kan doen.

Numerus fixus met loting

Soms zijn er meer aanmeldingen dan plekken. In dit geval gaan we loten. Het is hierbij van belang dat uw kind zich voor 1 april aanmeldt. De loting wordt uitgevoerd in de eerste week van april. Studenten die zich ná 1 april aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

Numerus fixus met volgorde van aanmelding

Bij opleidingen met een beperkt aantal aan plekken wordt uw kind toegelaten op volgorde van aanmelddatum. Dus meld uw kind dus op tijd aan! Als de opleiding vol zit, komt uw kind op de wachtlijst.